Under denna nyhetsdag uppdaterar vi dina kunskaper inom GDPR med in inblick i trender, nya tillsynsavgöranden m.m med särskild inriktning mot HR.

Företag och organisationer överför regelmässigt personuppgifter inom den egna sfären (t.ex. en koncern) eller till externa parter. Under dagen gås den grundläggande men ofta förbisedda frågan om ansvarsförhållanden igenom. Vidare berör de vilka krav som ställs avseende transparens i förhållande till registrerade samt ger exempel på hur bl.a. koncerner kan hantera överföringsfrågor.
GDPR utgör den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan Personuppgiftslagen infördes.

Johan Sundberg och Johan Thörn vid DLA Piper kommer under dagen att gå igenom vad GDPR innebär för dig som är verksam inom HR ur ett praktiskt perspektiv. Som deltagare kommer du bland annat att få en ökad förståelse för den materiella regleringen med hjälp av olika exempel från den dagliga verksamheten. Föreläsarna kommer att gå igenom regelverket kring hantering av personuppgifter. För dig som arbetar inom HR berör detta bland annat fackligt medlemskap, rehabilitering och hälsa, medarbetarsamtal och överföring av personuppgifter till externa organisationer.

Du kommer också att få fördjupa dig i vad din verksamhet kan göra för att anpassas till GDPR, vanliga misstag som görs i arbetet och förvaltning av det arbete som gjorts. Kursen tar också upp trender i hantering av personuppgiftsfrågor och nyheter och ställningstaganden från tillsynsmyndighetens arbete i Sverige och Europeiska Dataskyddsstyrelsen.

Kursen behandlar: Hur ska man bedöma om nya eller förändrade behandlingar är tillåtna vid nya initiativ att använda personuppgifter?
Hur kan man skapa en förvaltningsbar informationstext och vilka principer måste organisationen ha koll på?

 

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

 • Regelverket gällande GDPR
 • Praktiska exempel och övningar
 • Utvecklingen med praxis från Sverige och andra EU-länder
 • Nytt från tillsynsmyndighetens arbete i Sverige samt Europeiska Dataskyddsstyrelsen
 • Vi går igenom viktiga ställningstaganden m.m. från den svenska tillsynsmyndigheten samt den Europeiska Dataskyddsstyrelsen.
 • Hur du bör arbeta praktiskt och vad du bör tänka på för att kunna uppfylla dataförordningens krav ur ett HR-perspektiv
 • Hantering av nya och förändrade behandlingar
 • Överföring av personuppgifter

Målgrupp:

HR-ansvariga, personalchefer, bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  - Tillämpningsområde och definitioner
  - Principer för behandling av personuppgifter, samt laglig grund (särskilt om samtycke)
  - Praxis från tillsynsmyndigheter

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  - Praxis från tillsynsmyndigheter, forts.
  - Hantering av nya och förändrade behandlingar

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Överföring av personuppgifter till externa parter, t.ex. skatteverket, fackliga organisationer, fackliga förtroendemän, personuppgiftsbiträden m fl
  - Personuppgiftsansvar – särskilt i koncerner

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  - Säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter, samt risk- och konsekvensanalyser
  - Fallgropar och vanliga misstag i GDPR-implementationen
  - Hantering av tillsyn
  - Sanktioner

 • 16.00-

  Kursen avslutas.