Vad är nytt och vad är på gång inom lagstiftning och normgivning vid redovisning? Denna kurs är för dig som vill ta del redovisningsnyheter för onoterade företag och deras kopplingar till skatterätten och praktisk hantering enligt BAS-kontoplanen. Kursen kommer gå igenom redovisningsnyheter för onoterade företag från bland andra Bokföringsnämnden och BAS‐kontogruppen samt aktuella rättsfall om redovisning.

Genomgången görs med en helhetssyn, där redovisningsnyheternas kopplingar till skattereglerna diskuteras och hur nyheterna kan hanteras praktiskt, till exempel enligt BAS‐kontoplanen. Vilka val kan vi göra? Fördelar och nackdelar? Nyheter från Rådet för finansiell rapportering berörs också, med fokus på hur redovisningsreglerna för onoterade företag kan komma att påverkas.

Kursen ger dig en bra orientering både om nya regler och om tillämpningen av dem. Vi illustrerar tillämpningen med praktiska exempel och rättsfall. Från regler till bokföring. Från bokslut till deklaration.

Det exakta innehållet fastställs i nära anslutning till Nyhetsdagen, för att vara så aktuellt som möjligt. Vi går igenom bland annat följande.

• Nyheter i lagstiftningen
• Nytt från Bokföringsnämnden (BFN)
• Nytt från BAS-kontogruppen
• Nytt från Rådet för finansiell rapportering (RFR)
• Hur påverkas redovisningen av ”Nya skatteregler för företagssektorn”
• Hur påverkas onoterade företag av vad som händer inom IASB, EU och RFR?
• Rättsfall på redovisningsområdet

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, ekonomichefer, redovisningsansvariga, skatteansvariga, skatterådgivare, controllers och andra som behöver vara uppdaterade på redovisningsområdet och dess skattekopplingar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.