Denna utbildning tar sikte på den praktiskt viktiga och samtidigt besvärliga frågan om gränssnittet mellan omfattningsvillkor och biförpliktelser enligt FAL.

En ledande princip bakom försäkringsavtalslagen (FAL) utgörs av den så kallade produktfrihetsprincipen. Denna princip medför att FAL inte innehåller några tvingande regler om vilka risker olika typer av försäkringar ska täcka. I detta hänseende råder således en omfattande avtalsfrihet.

 


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,87 av 5,0 ⭐


I FAL återfinns däremot ett tvingande regelverk beträffande de olika förpliktelser som parterna till ett försäkringsavtal kan ha i förhållande till varandra och de påföljder som kan komma i fråga för det fall att en sådan förpliktelse åsidosätts. I detta hänseende är avtalsfriheten således kraftigt begränsad. Inte minst tar dessa tvingande regler sikte på de olika förpliktelser som återfinns på försäkringstagarens sida, exempelvis upplysningsplikten, skyldigheten att anmäla riskökning, att inte framkalla försäkringsfall, att följa säkerhetsföreskrifter samt räddningsplikten. Syftet med denna reglering är att säkerställa att de påföljder som aktualiseras för det fall att en förpliktelse har åsidosatts inte är alltför stränga.

Med en reglering av nu beskrivet slag kan det naturligtvis vara lockande för försäkringsgivare att försöka kringgå de tvingande reglerna i FAL genom att utforma försäkringsvillkor som i själva verket reglerar förpliktelser på försäkringstagarens sida som försäkringsvillkor som reglerar vilka risker försäkringen omfattar. Som exempel kan nämnas en bestämmelse som anger att försäkringen omfattar stöld av låst cykel. Om en sådan bestämmelse blir föremål för tillämpning innebär det att FAL:s tvingande regler beträffande säkerhetsföreskrifter, som syftar till att i många situationer ge den försäkrade ett visst skydd trots att en säkerhetsföreskrift (exempelvis ett låskrav) åsidosatts, saknar praktisk betydelse.

I FAL återfinns emellertid regler som syftar till att förhindra att tvingande reglerna på detta sätt kringås. Denna reglering är komplicerad. Det är också i hög grad oklart vad den innebär. Under utbildningen analyseras och diskuteras frågan om hur långt denna reglering sträcker sig mot bakgrund av, inte minst, Högsta domstolens dom den 16 december 2020 i mål nr T 497-20 (Mobilförsäkringen).

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de verktyg som de behöver för att med säker hand kunna ta ställning till huruvida olika typer av villkor träffas av de tvingande reglerna i FAL eller inte.

Under kurser får du bland annat kunskap om

  • Försäkringsrättens produktfrihetsprincip
  • Tillämpningsområdet för FAL:s tvingande regler beträffande biförpliktelser på försäkringstagarsidan
  • Gränssnittet mellan omfattningsvillkor och biförpliktelser enligt FAL
  • Den närmare innebörden av reglerna i 4 kap 11 §, 8 kap 16 § andra stycket samt 12 kap 12 § FAL

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till försäkringsjurister, skadereglerare, personer verksamma med utformning av försäkringsvillkor, advokater och andra ombud.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 8 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer