Marcus Radetzki

Professor

Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Marcus är författare till en rad böcker och publikationer inom skadestånds- och försäkringsrätt. För hans bok Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues mottog han ett pris för 2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt av BILA (British Insurance Law Association).


Hur uppfattas Marcus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,88 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Marcus Radetzki föreläser på följande kurser

Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid konsultansvar – modul 4
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 30 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Försäkringsrätt
Försäkringsrättens utveckling i praxis under 40 år
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 07 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid produktansvar – modul 3
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt
Praktisk skadeståndsbedömning - modul 1
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid miljöansvar – modul 2
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 26 jan 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt
Skada i följd av trafik
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Under denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis.

LÄS MER
Försäkringsrätt
Tolkning av försäkringsvillkor
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 nov-22 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Försäkringsrätt | Skadeståndsrätt
Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund – fördjupning med praktisk tillämpning
On demand

On demand t.o.m 01 jul 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt
Skadeståndsberäkning vid sakskada
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 06 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN