Marcus Radetzki

Professor

Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Marcus är författare till en rad böcker och publikationer inom skadestånds- och försäkringsrätt. För hans bok Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues mottog han ett pris för 2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt av BILA (British Insurance Law Association).


Hur uppfattas Marcus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,88 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Marcus Radetzki föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | IDD | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid konsultansvar – modul 4
Betyg 4,97 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 04 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | IDD | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid produktansvar – modul 3
Betyg 4,73 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 22 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Skadeståndsrätt
Praktisk skadeståndsbedömning - modul 1
Betyg 4,78 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 13 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Miljörätt | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid miljöansvar – modul 2
Betyg 4,85 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Jan 2024 Platser finns
Livesändning 25 Jan 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
IDD | Skadeståndsrätt
Skada i följd av trafik
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Under denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis.

LÄS MER
Försäkringsrätt | Skadeståndsrätt
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? - Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL?
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 08 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Försäkringsrätt
Preskription och preklusion av försäkringsersättning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 13 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN