Marcus Radetzki

Professor

Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Marcus är författare till en rad böcker och publikationer inom skadestånds- och försäkringsrätt. För hans bok Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues mottog han ett pris för 2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt av BILA (British Insurance Law Association).


Hur uppfattas Marcus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,88 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Marcus Radetzki föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid konsultansvar – modul 4
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 30 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 30 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Försäkringsrätt
Försäkringsrättens utveckling i praxis under 40 år
Betyg 6,33 av 7.0
On demand
On demand T.o.m. 07 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid produktansvar – modul 3
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 24 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Skadeståndsrätt
Praktisk skadeståndsbedömning - modul 1
On demand
On demand T.o.m. 29 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Miljörätt | Skadeståndsrätt
Skadeståndsbedömning vid miljöansvar – modul 2
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Jan 2023 Platser finns
Livesändning 26 Jan 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Skadeståndsrätt
Skada i följd av trafik
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Under denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis.

LÄS MER
Försäkringsrätt | Skadeståndsrätt
Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? - Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL?
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 17 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Avtalsrätt | Försäkringsrätt
Tolkning av försäkringsvillkor
Betyg 6,35 av 7.0
On demand
On demand T.o.m. 21 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Försäkringsrätt
Preskription och preklusion av försäkringsersättning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 20 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN