Kursen är en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att deltagarna ska få med sig en strukturerad metod för sitt förhandlingsarbete.

Livesändning – kurstillfället den 4-5 februari 2021 kommer att livesändas via Zoom. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Dag 1 Dagen inleds med en repetition av förhandlingsmodellen från Harvard Law School som behandlades i grundkursen Förhandlingsteknik för personalare.

Under denna kursdag kommer vi att göra en löneförhandlingsövning och arbeta med det lönesättande samtalet. Hur lägger jag upp lönesamtalet så att jag har en nöjd medarbetare även efter samtalet? Går det att göra ”kakan” större? Hur ska vi kommunicera under lönesamtalet? Hur får jag nöjda nyckelmedarbetare?

Frågeställningar som vi kommer diskutera är; hur kan vi använda lönen som ett styrmedel för verksamheten, men även som ett medel för att åstadkomma rätt personalomsättning? Hur fungerar psykologin i lönesamtalet?

Kursen kommer även ge dig som kursdeltagare verktyg för att tillämpa metodiken på en förhandling om samarbetssvårigheter.

 

Dag 2Samtalsmetodik, bemötande i olika situationer, svåra samtal, besvärliga samtalspartner och tekniker vid hantering av svåra motparter.

Under den andra kursdagen kommer vi att arbeta med kommunikationsteknik utifrån HRs vardag. Fokus kommer att ligga på besvärliga samtal. Vi kommer göra en genomgång av användbar forskning i modern kommunikationsteknik och se hur den kan användas praktiskt vid förhandling med besvärliga motparter. Vi kommer också gå igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper. Hur kan man göra besvärliga situationer konstruktiva? Slutligen kommer vi att integrera kursdelarna genom att se på tekniker för hur man kan arbeta med besvärliga motparter i förhandlingar och vad som händer när man möter samma motpart många gånger.

 

Målgrupp:      

Kursen riktar sig till dig som har vana av förhandlingssituationer och vill utveckla din förhandlingsteknik. Om du deltagit i grundkursen är det meriterande.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.