Kursen är en interaktiv work-shop och den bärande tanken är att deltagarna ska få med sig en strukturerad metod för sitt förhandlingsarbete.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,75 av 5,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig. Du kan även boka in dig på nästkommande kurstillfälle!


Dag 1 Dagen inleds med en repetition av förhandlingsmodellen från Harvard Law School som behandlades i grundkursen Förhandlingsteknik för personalare.

Under denna kursdag kommer vi att göra en löneförhandlingsövning och arbeta med det lönesättande samtalet. Hur lägger jag upp lönesamtalet så att jag har en nöjd medarbetare även efter samtalet? Går det att göra ”kakan” större? Hur ska vi kommunicera under lönesamtalet? Hur får jag nöjda nyckelmedarbetare?

Frågeställningar som vi kommer diskutera är; hur kan vi använda lönen som ett styrmedel för verksamheten, men även som ett medel för att åstadkomma rätt personalomsättning? Hur fungerar psykologin i lönesamtalet?

Kursen kommer även ge dig som kursdeltagare verktyg för att tillämpa metodiken på en förhandling om samarbetssvårigheter.

Dag 2Samtalsmetodik, bemötande i olika situationer, svåra samtal, besvärliga samtalspartner och tekniker vid hantering av svåra motparter.

Under den andra kursdagen kommer vi att arbeta med kommunikationsteknik utifrån HRs vardag. Fokus kommer att ligga på besvärliga samtal. Vi kommer göra en genomgång av användbar forskning i modern kommunikationsteknik och se hur den kan användas praktiskt vid förhandling med besvärliga motparter. Vi kommer också gå igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper. Hur kan man göra besvärliga situationer konstruktiva? Slutligen kommer vi att integrera kursdelarna genom att se på tekniker för hur man kan arbeta med besvärliga motparter i förhandlingar och vad som händer när man möter samma motpart många gånger.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har vana av förhandlingssituationer och vill utveckla din förhandlingsteknik. Om du deltagit i grundkursen är det meriterande.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Dec-05 Dec 2023

Livesändning

Fullbokat

Kurslokal:
BG Institute

Fullbokat

On Demand
T.o.m. 05 Jan 2024

Utbildningstimmar: 12

Ingår i Kompetenspaket – Premium

Läs mer

Livesändning – kurstillfället 25-26 maj och 4-5 december 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 11
 Image of
Johan Lagerbielke
Förhandlingsexpert
Läs mer