Trots att partnering introducerades i den svenska byggbranschen redan under sent 1990-tal är det fortfarande ett område som få behärskar, trots att allt fler byggprojekt handlas upp som partnering- eller samverkansentreprenader. Med vad har denna projektform för särdrag, hur ska avtalsvillkoren utformas och vad är framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt?


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,63 av 5,0 ⭐


Välkommen till vår nya kurs med föreläsaren advokat Per Vestman som kommer att ge dig de bästa tipsen samt redogör för hur du kan undvika fällorna och fallgroparna.

Vi går igenom framväxten av partnering inom den svenska bygg- och anläggningssektorn och skapar förståelse för vilka typer av projekt som är lämpliga att driva i partnering. Det görs en genomgång av viktiga komponenter i avtal för partnering med Byggherrarnas mallkontrakt som utgångspunkt för innehållet i ett kontrakt.

Vi gör även en översiktlig genomgång av hur LOU/LUF påverkar en upphandling av partneringprojekt. Vidare fördjupar vi oss i de särskilda frågor och särdrag som måste regleras för att främja samarbete och skapa incitament mellan parterna såsom fasindelning, samverkansformer och ersättningsformer. Under kursen görs även en genomgång av grundläggande och strategiska framgångsfaktorer för lyckade partneringprojekt.   

Som deltagare får du kunskap om

  • När är partnering lämpligt
  • Hur utformar man avtal för att uppnå projektets mål?
  • Vilka är de kritiska frågorna för ett framgångsrikt partneringprojekt?

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som är delaktiga i upphandling och/eller genomförenade av entreprenadprojekt med partnering. Dels t.ex. teknikkonsulter, upphandlingschefer och andra upphandlare, fastighetschefer, VD, projektledare eller andra ansvariga inom bygg, entreprenad och fastighet, dels bolagsjurister, kommun- och regionjurister, advokater och biträdande jurister.

Nivå

Grundläggande kunskaper i entreprenadrätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

1. Bakgrund, begrepp och begreppsförvirring
– Svensk framväxt
– Strategisk partnering – projektavtal eller ramavtal?

2. Projekt som passar respektive inte passar för partnering
– Upphandlingsstrategiska frågor, indelning i komplexa och mindre komplexa projekt
– Val av entreprenadform
– Offentlig upphandling av partneringprojekt

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

3. Byggherrarnas mallkontrakt, den yttre ramen för genomförandet
– Fasindelning
– Projekterings och kalkylfas – rimliga krav på parterna
– Entreprenören som konsult
– Mötesformer och mötesstruktur, organisationsfrågor och bemanning
– Partnering-/samverkansledarens roll – betydelsen av förhållningsregler och work-shops
– ISO 44001

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Fortsättning avsnitt 3 ovan.

4. Ekonomi och ersättning

– Självkostnadsprincipen och normala avsteg
– Direktverkande ekonomiska incitament och andra bonusmodeller
– Ansvarsregler

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

5. Risker och fallgropar samt framgångsfaktorer
– Val av medarbetare
– Grundliga förarbeten och hög närvaro och kontroll
– Tilliten

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 27 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Per Vestman
Advokat
Läs mer