Denna onlinebaserade certifieringsutbildning syftar till att säkerställa att du som jurist kan det som krävs av dig enligt penningtvättsregelverket. Utbildningen är konstruerad tillsammans med ämnesexperter samt centralt funktionsansvariga för penningtvättsfrågor från två av Sveriges främsta advokatbyråer.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, den så kallade penningtvättslagen, gäller från och med den 1 augusti 2017 och innebär bland annat en rad skyldigheter för advokater.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,67 av 5,0 ⭐


Lagstiftningen om penningtvätt är viktig och svår för advokater och biträdande jurister att tillämpa, enligt Advokatsamfundet, som vidare anger att: ”Lagstiftningen uppställer skyldigheter som i flera avseenden innebär avsteg från de kärnvärden som gäller för advokatkåren, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Detta har i Sverige lett till att undantag från lagens krav har gjorts i vissa avseenden för advokater. Det innebär också att tillämpningsproblem uppstår i en rad hänseenden.”

Genom vår certifieringsutbildning kommer du att få en bra övergripande bild av hela penningtvättslagen och vad den innebär för dig som jurist. Utbildningen kommer att lära dig vilka skyldigheter du och din verksamhet har för att leva upp till lagkraven.

Certifikat

Utbildningen avslutas med en summering och ett sluttest. Vid godkänt resultat får du ett certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Upplägg

Varje kapitel i kursen har ett väl genomtänkt pedagogiskt upplägg. Du blir först presenterad för ett filmat scenario med ett tillhörande dilemma som du behöver ta ställning till. Därefter följer en teoridel som presenterar innehållet i lagen genom animerade illustrationer. Sedan förklaras vad som gäller för just advokater och jurister kopplat till det genomgångna kapitlet i lagen. Sist får du en reflektionsfråga att fundera över kopplat till din egen arbetssituation.

Innehåll

  • Översikt av lagen
  • 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
  • 2 kap. Riskbedömning och rutiner
  • 3 kap. Kundkännedom
  • 4 kap. Övervakning och rapportering
  • 5 kap. Behandling av personuppgifter
  • 6 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser
  • 7-8 kap. Tillsyn och bemyndiganden
  • Summering
  • Sluttest

Målgrupp

Advokater, andra jurister, complianceansvariga.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Längd: den inspelade delen är ca två timmar lång exkl. kunskapsfrågor. Uppskattad tidsåtgång för utbildningen och kunskapsfrågor är ca fyra timmar.

E-kursen spelades in i augusti 2022.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Experter inom penningtvätt
Läs mer