Att vara en god talare har bara fördelar, ofta handlar det om att ha förmågan att kunna engagera och övertyga. Denna kurs riktar sig till dig som i ditt arbete ofta ställs inför situationer då din förmåga att tala inför grupp och hålla presentationer sätts på prov. Ditt innehåll kan i princip vara vad som helst. Det är huruvida du lyckas engagera, övertyga och inspirera dina lyssnare som i slutändan spelar roll.

Syftet med denna exklusiva kursdag, med endast 8 deltagare, är att deltagarna ska få inblick i sin egen presentationsstil – sina styrkor och förbättringsområden. Därtill ska de få diskutera strategier vid presentationer som resulterar i praktiskt användbara verktyg som stöttar och utvecklar dem när det gäller att hålla presentationer eller tala inför grupp. Genom att vara en mindre grupp möjligörs bland annat mer utrymme för diskussion och individuell vägledning.

Till skillnad från vår kurs Presentationsteknik ligger fokus i den här kursen på det praktiska. Kurserna är fristående vilket innebär att du inte behöver gå Presentationsteknik innan du går Presentationsteknik – exklusiv fördjupning. Skillnaden mellan kurserna är upplägget där vi i fördjupningskursen fokuserar mer på det praktiska.

Deltagarna kommer till kursdagen förberedda att genomföra en kortare presentation (ca. 10 min). Alla får feedback på allt från kroppsspråk och röst till struktur och hantering av PowerPoint. Vi diskuterar även hur deltagarna kan komma vidare i sin utveckling. Deltagarna erbjuds att bli filmade (valfritt) och får då filmen med sig efter utbildningsdagen.  All feedback som varje deltagare får sammanställs av vår utbildare och skickas till deltagaren efter kursens slut.

Som deltagare får du kunskap om

 • Hur du som talare uppfattas och vilka områden som är dina styrkor samt vilka förbättringsmöjligheter du har.
 • Du får även, genom att titta på och bedöma hur andra gör, generell kunskap och inspiration som kan utveckla din presentationsstil.
 • Personlig feedback och återkoppling
 • Återkoppling på utveckling
 • Inspelning och sammanställning av föreläsaren efter kursens slut

Målgrupp:

Personer som, inom sin yrkesroll, talar inför grupp och vill utvecklas inom området. Det kan handla om presentationer, föreläsningar, dragningar eller andra typer av muntliga framträdanden.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning och presentation av dagen
  Att ge feedback på ett konstruktivt och stöttande sätt
  Hur kan man bedöma en presentation/presentatör
  Presentationer, diskussion och feedback

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Presentationer, diskussion och feedback

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Presentationer, diskussion och feedback

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Presentationer, diskussion och feedback
  Sammanfattning och sammanställning av lärdomar
  Diskussion kring deltagarnas vidare utveckling

 • 16.00-

  Kursen avslutas