Välkommen till kursen som syftar till att klargöra innebörden av de komplicerade reglerna om preskription respektive preklusion av fordringar på försäkringsersättning. Kursen leds av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Frågor om försäkringsrättslig preskription och preklusion brukar anses besvärliga. Ett viktigt skäl härtill har under lång tid utgjorts av det tidigare regelverket med dubbla preskriptionstider och kännedomsrekvisit. Till detta kommer ett antal kontroversiella avgöranden från Högsta domstolen kring millennieskiftet.

I syfte att förenkla och att i viss mån förstärka den försäkrades ställning har nya regler beträffande preskription och preklusion av fordringar på försäkringsersättning införts i FAL, TSL och PSL med verkan från den 1 januari 2015.

Denna praktiskt orienterade kursdag syftar i första hand till att ge dig kunskap om:

  • Vad de gällande reglerna egentligen innebär
  • På vilket sätt de avviker från de tidigare gällande reglerna
  • I vilken utsträckning de numera gällande reglerna verkligen kan sägas bidra till förenkling och till att förstärka den försäkrades ställning

Kursdeltagarna på Marcus Radetzkis tidigare kurs gav honom det fina snittbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand  till försäkringsjurister, advokater och andra befattningshavare med behov av fördjupad kunskap inom det aktuella området.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

13 Dec 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 13 Jan 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 13 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer