En redogörelse för i huvudsak svensk patent- och avtalsrätt, med relevanta nedslag i den europeiska patentkonventionen.Till dig som är patentombud: denna kurs är godkänd enligt Patenombudsnämnden och ger 2 timmar utbildningstimmar.


Vem som äger en uppfinning och rätten att använda den – inte bara genom att patentsöka den utan också genom att sälja den vidare eller låta någon annan använda den – kan verka trivialt. Kanske just därför är det inte sällan en fråga som hanteras styvmoderligt och varje intressent har en egen, outtalad, uppfattning om hur det ligger till.

I denna e-kurs reder vi ut var rätten till en uppfinning uppstår, hur den överförs till andra, hur tvistefrågorna kan undvikas men också vad en uppkommen tvist innebär.

I e-kursen behandlas bland annat följande frågor:

  • Hur definieras uppfinningen?
  • När kan den överlåtas?
  • Situationen när prioritetsrätten ska utnyttjas och vem som äger rätten till prioritet.
  • Hur en tvist kan uppstå?

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i juni 2021 och är två timmar lång. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Louise Jonshammar
Juridisk rådgivare
Läs mer