En redogörelse för i huvudsak svensk patent- och avtalsrätt, med relevanta nedslag i den europeiska patentkonventionen.

Vem som äger en uppfinning och rätten att använda den – inte bara genom att patentsöka den utan också genom att sälja den vidare eller låta någon annan använda den – kan verka trivialt. Kanske just därför är det inte sällan en fråga som hanteras styvmoderligt och varje intressent har en egen, outtalad, uppfattning om hur det ligger till.

I denna e-kurs reder vi ut var rätten till en uppfinning uppstår, hur den överförs till andra, hur tvistefrågorna kan undvikas men också vad en uppkommen tvist innebär.

Till dig som är auktoriserat patentombud: Denna kurs är godkänd av Patentombudsnämnden som 2 timmar strukturerad professionell vidareutbildning.

I e-kursen behandlas bland annat följande frågor:

 • Hur definieras uppfinningen?
 • När kan den överlåtas?
 • Situationen när prioritetsrätten ska utnyttjas och vem som äger rätten till prioritet.
 • Hur en tvist kan uppstå?

Webbinariet ägde rum den 12 juni.

Kursprogram

 • När en uppfinning uppstår

  - Hos vem uppstår uppfinningen?
  - Hur definieras uppfinningen?
  - När kan den överlåtas?

 • Uppfinnaröverlåtelser i olika situationer (avtalssituationen med privatanställd/konsult/egenföretagare/universitetsanställd)

  - När?
  - Vad?
  - Hur?

 • Situationen när prioritetsrätten ska utnyttjas

  - Vem äger rätten till prioritet?

 • Dubbeldispositioner

  - Kan man överlåta till två?
  - Vad händer med upplåten licens vid en överlåtelse

 • Bättre rätt till patentsökt uppfinning

  - Hur en tvist kan uppstå?
  - Hur kan parterna agera?
  - Vad händer med patentansökan?
  - Vad händer om någon annan än patentsökanden anses ha bättre rätt?