Den här e-kursen syftar till att bland annat ge dig ökad kunskap om rättsmedicinska bedömningar, utlåtanden samt dokumentation och tolkning av undersökningsfynd. Stort fokus ligger vid att klargöra skillnaden mellan klinisk och rättsmedicinsk diagnostik och vilken betydelse medicinska bedömningar har i en juridisk kontext.

E-kursen inleds med en genomgång av de principer som gäller för dokumentation och tolkning av medicinska undersökningsfynd. Stor vikt kommer att läggas på att förklara skillnaden mellan klinisk diagnostik och rättsmedicinsk diagnostik. Detta med anledning av att kliniskt verksamma läkare som levererar rättsmedicinska bedömningar inte alltid förstår denna skillnad, vilket kan leda till bedömningar som inte uppfyller kravet på partsneutralitet. I detta sammanhang kommer rättsläkarens roll i förhållande till andra involverade experter att beröras.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,4 av 5,0 ⭐


Därefter kommer de vanligaste skadetyperna som blåmärken, skrubbsår, stick-/skärskador och skador efter skjutning och strypning att gås igenom. Särskilda aspekter som ofta lyfts i rätten som frågan om kraft, livsfara, bestående men och självtillfogad skada kommer att tas upp. Dessutom kommer fenomenet ”omöjliga frågor” att diskuteras.

Nästa moment fokuserar på domar som har beviljats resning, där bevisningen helt eller till dominerande del har vilat på bedömningar av läkare, psykologer eller psykoterapeuter. Gemensamt för dessa bedömningar är att de utgår ifrån övertygelse och inte vetenskaplig evidens. Hur går det till när icke testade teoribildningar ses som och förmedlas som fakta av experter, och hur kan det komma sig att rätten okritiskt accepterar bedömningar som i efterhand ter sig uppenbart ologiska och ibland gränsande till det absurda?

Som deltagare får du kunskap om

  • Grundläggande principer för skadedokumentation och skadetolkning.
  • Återkommande misstag som görs vid tolkning av medicinska fynd.

Målgrupp

Advokater med inriktning på straffrätt och vårdnadsärenden.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

E-kursen spelades in i september 2021 och är tre timmar lång. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Ingemar Thiblin
Professor
Läs mer