Under denna kursdag kommer retorikexperten Per Furumo att hjälpa dig med retoriken kring juridiken inom civilprocessen, både i fysiska och digitala sammanhang. Du får ett grundläggande ramverk som skapar trygghet och ökar dina möjligheter att fånga åhörarens intresse och nå fram med största möjliga effekt samt att, oavsett talarsituation, utstråla förtroende och estradpondus, med eller utan tekniska hjälpmedel.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.70 av 5.0 ⭐


Skickliga advokater och andra processande jurister har mycket goda kunskaper om den materiella juridiken och civilprocessen, däremot saknar ofta de retoriska byggstenarna. På en konkurrensutsatt marknad kan den retoriska prestationen vara avgörande för klienternas val av processombud. Denna kurs, med retorikexperten Per Furumo, har fokus på retoriken i civilprocessen.

Modern forskning visar att det är mycket mer än innehållet i ett anförande som påverkar mottagarens upplevelse och hur ditt budskap tas emot. God retorik är ofta ett avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan de tjänster som erbjuds ofta är försumbar för kunder och klienter.

Inte minst gäller detta processande jurister. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet rörande artikulation och uttryck. Studier från bland annat IMD och Harvard visar detta påtagligt. I många länder är därför ”speaker training” en viktig del av utbildningen för jurister.

Retoriken är minst lika viktig i de fall du har förhandlingar, förhör och möten digitalt. Sedan pandemin har antalet digitala förhandlingar på Sveriges domstolar ökat och att tränga igenom det digitala filtret ställer ännu högre krav på framträdandet.

Retorikexperten Per Furumo har genomfört flera uppskattade kurser hos BG Institute. Deltagarna omdömen har bland annat varit: ”Det var en fantastisk kurs och Per Furumo var väldigt, väldigt bra” samt ”Otroligt nyttig kurs med kompetent föreläsare!”.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Per Furumo
Retorikexpert
Läs mer