– Retorik har aldrig varit viktigare


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,72 av 5,0 ⭐


Skickliga advokater och andra processande jurister har förstås en mycket god kunskap om den materiella juridiken och civilprocessen, men saknar ofta de retoriska byggstenarna. På en konkurrensutsatt marknad kan den retoriska prestationen, oavsett om sammanhanget är digitalt eller fysiskt, vara avgörande för klienternas val av processombud. Vi har därför tagit fram denna kurs med retorikexperten Per Furumo, en föreläsare som genomgående fått högsta möjliga betyg av deltagarna, med fokus på just retoriken i civilprocessen.

Har dina förhandlingar, förhör och möten också förflyttats till en skärm? Sedan mars 2020 har antalet digitala förhandlingar på Sveriges domstolar, där delar av förhandlingar genomförs digitalt med hjälp av videoteknik, ökat med ca 90 procent jämfört med förra året. Då ökar förstås behovet av att man når ut med sitt budskap varför den här kursen är mer aktuell än någonsin. Nu ska man inte bara övertyga rätten på plats utan dessutom tränga igenom det digitala filtret vilket ställer än högre krav på framträdandet.

Modern forskning visar att det, oavsett fysiskt eller digitalt forum, är så oerhört mycket mer än själva innehållet i ett anförande som påverkar mottagarens upplevelse och i och med detta hur ett budskap tas emot. Därmed är god retorik ofta ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan de tjänster som erbjuds ofta är försumbar för kunder och klienter.

Inte minst gäller detta processande jurister. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet rörande artikulation och uttryck. Studier från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt. I många länder är därför ”speaker training” en viktig del av utbildningen för jurister.

BG Institute har tillsammans med retorikexperten Per Furumo genomfört flera mycket uppskattade kurser där Per genomgående fått 7 av 7 i omdöme. Deltagarna har bl.a. uttryckt att ”Det var en fantastisk kurs och Per Furumo var väldigt, väldigt bra” samt ”Otroligt nyttig kurs med kompetent föreläsare!”.

Under denna kursdag kommer Per Furumo att hjälpa dig med retoriken kring juridiken inom civilprocessen såväl i det fysiska som i det digitala sammanhanget. Du får ett grundläggande ramverk, en ”manual”, som skänker trygghet och ökar dina möjligheter att fånga och fängsla, att nå fram med största möjliga effekt samt att, oavsett talarsituation, utstråla estradpondus och inge förtroende med eller utan tekniska hjälpmedel.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

10 Apr 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 10 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 7 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Per Furumo
Retorikexpert
Läs mer