Cybersäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Digitaliseringen leder till att verksamheter är beroende av IT och tillgång till information. Samtidigt utsätts svenska bolag och myndigheter för allt fler cyberattacker.

Det har vuxit fram en regulatorisk miljö kring cybersäkerhet som verksamheter måste förhålla sig till. Detta leder till att styrningen av IT- och informationssäkerhet blir allt viktigare – både för att följa regelverket och skydda sin verksamhet. Kursen ger en grundläggande information både om ”best practise” styrning av IT- och informationssäkerhet och de nya regelverken kring cybersäkerhet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En juridisk karta över säkerhetsjuridiken
  • NIS-lagen
  • GDPR
  • Säkerhetsskyddslagen
  • Cybersecurity Act
 • Certifieringar – ISO 27000 serien
 • Viktiga moment i styrning av IT- och informationssäkerhet, bland annat utifrån börsens krav på verksamhetsstyrning

Syfte med utbildningen:

Att få en insyn i regelverket kring cybersäkerhet och vad detta innebär för verksamheten. Syftet är också att få förslag till hur man arbetar med styrning av IT – och informationssäkerhet för att skydda sin verksamhet och följa regelverket.

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, verksamhetsjurister, CIO, CISO, säkerhetsansvariga och andra som arbetar med IT-säkerhet och informationssäkerhet.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 3 februari. Längden är 90 minuter.

Kursprogram

 • 1.

  Introduktion till IT- och informationssäkerhet – vilka hot finns?

 • 2.

  Central lagstiftning om säkerhet:
  a. NIS-lagen.
  b. GDPR.
  c. Säkerhetsskyddslagen.
  d. Cybersecurity Act.

 • 3.

  Hur fungerar ISO standarden?

 • 4.

  Tips om hur verksamheten kan styras för att säkerställa efterlevnad och en säker miljö: IT- och Informationssäkerhetspolicies orh riktlinjer.