Välkommen att delta på vår nya kurs om sakrätter och säkerhetsrätter med föreläsaren Ylva Norling Jönsson, hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Kursen ger bland annat en förståelse för hur tredjemanskonflikter uppstår och hur de kan undvikas.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,18 av 5,0 ⭐


Sakrätten är ett stort område som aktualiseras i en mängd olika situationer. Denna kurs kommer att ge dig som deltagare en djupgående förståelse för sakrätter och säkerhetsrätter, deras tillämpning i olika juridiska sammanhang samt hur sakrätten löser konkurrerande anspråk både i en intressekonflikt och i en insolvenssituation.


Sakrättsliga frågor kan uppkomma i många olika situationer, t.ex. när Kronofogden ska utmäta egendom eller verkställa kvarstads- och betalningssäkringsbeslut enligt reglerna i utsökningsbalken. Sakrätt brukar definieras som ett rättsförhållande eller ett avtalsförhållande som berör tredje man. Det finns i huvudsak tre typer av sakrätter: äganderätt, säkerhetsrätt och bruksrätt.

En säkerhetsrätt är en rättighet som ska ge en borgenär säkerhet för att en förpliktelse fullgörs. Vissa säkerhetsrätter ger separationsrätt, vilket betyder att rättighetsinnehavaren har rätt att få egendom separerad från gäldenärens egendomsmassa. Förmånsrätt innebär att förmånsrättshavaren har företräde framför andra borgenärer i ett insolvensförfarande.


Som deltagare får du kunskap om

  • Sakrättens betydelse
  • Omsättningsskyddet
  • Borgenärsskyddet
  • Insolvensrättens sakrättsliga betydelse
  • Aktuella avgöranden från Högsta domstolen

Syfte med utbildningen

Grundläggande kunskaper i sakrätt kan göra det lättare att förutse utfallet i en tredjemanskonflikt men också att vidta dispositioner i förväg som gör att konfliktsituationer och ekonomiska förluster kan undvikas eller minskas. Efter kursen kommer du att kunna rådgöra och ge juridiskt stöd till dina klienter i frågor som rör sakrätter och säkerhetsrätter samt förstå de senaste rättsliga utvecklingarna inom området.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Vad är sakrätt och varför är det viktigt? Hur uppstår tredjemanskonflikter?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Omsättningsskyddet och borgenärsskyddet.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Insolvensrättens betydelse för sakrätten. Förmånsrättsordningen.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Genomgång av vissa avgöranden från Högsta domstolen.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 10 oktober kommer även livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Ylva Norling Jönsson
Hovrättspresident
Läs mer