Kursen behandlar skadeståndsfrågor ur ett obligationsrättsligt perspektiv. Den utgår från principen om ersättning enligt det positiva kontraktsintresset och förhållandet mellan avtalsbrott och skada. Under det inledande avsnittet belyser föreläsare Jon Kihlman hur definitionen av vad som är en adekvat skada påverkas av borgenärens skyldighet att begränsa sin skada.

Inte minst i kontraktspraxis och efterföljande teoribildning har det uppkommit en mängd olika skadetyper. Mest kända bland dem är rimligtvis de i köplagen behandlade direkta och indirekta skadorna. Under kursen redogörs för de vanligaste typerna och hur de skiljer sig från varandra. Vi behandlar även varför uppdelningen finns och om den gör nytta.

Både ansvarsgrunder och ansvarsbegränsningar är naturligtvis av central betydelse för hanteringen av skadestånd. Kursen bygger på dels nationell svensk rätt, dels CISG och Unidroit Principles. Vi belyser skillnaderna mellan den nationella, culpabaserade, skadeståndsrätten och det strikta ansvaret enligt CISG och Unidroit Principles.

Skadeståndsberäkningen har nära samband med definitionerna av adekvat skada och skadebegränsningsskyldigheten, vilket vi behandlar under kursens inledande avsnitt. Vilka skadeposter som är ersättningsgilla och vilka som inte är det går vi igenom i avsnittet om skadeståndsberäkning, samt tittar på dem ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Avsnittet om bevisfrågor föranleds av att många tvister är internationella och att det i dem inte är självklart att de bevisregler som gäller enligt nationell svensk rätt skall tillämpas. Framför allt jämförs nationella beviskrav med motsvarande krav vid tillämpning av CISG.

Du får som deltagare även kunskap om:

 • Skada och skadebegränsningsskyldighet
 • Skadetyper
 • Ansvarsgrunder och avtalade ansvarsbegränsningar
 • Skadeståndsberäkning
 • Bevisfrågor
 • Typiska tvistefrågor

 


 Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister vid advokatbyråer, bolagsjurister och domare. Dess fokus på kommersiell verksamhet innebär att den också är lämplig för högre tjänstemän i näringsliv och offentlig verksamhet som arbetar med kommersiella avtal, i första hand försäljning och inköps- eller upphandlingschefer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Skada och skadebegränsningsskyldighet, täckningsköp, adekvat kausalitet, foreseeability, positiva och negativa kontraktsintresset

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Skadetyper (inkl. produktskador).

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ansvarsgrunder och avtalade ansvarsbegränsningar (Strikt ansvar, force majeure, culpa, grov culpa och uppsåt)

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Skadeståndsberäkning och bevisfrågor.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra innehåll och bra kvalitet.

Medarbetare på DEKRA

Jon Kihlman är en mycket duktig och kunnig föreläsare.

Kursdeltagare "Skadestånd i kontraktsförhållanden" 2015