Kursen tar upp de viktiga frågorna om ekonomiska sanktioner vid avtalsbrott inom arbetsrätten och vid arbetstagares brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

Livesändning – kurstillfället den 7 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 7 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Aktuella punkter som gås igenom är skadeståndsnivåer, beräkning av skadestånd och yrkanden om skadestånd bör utformas, ränta, diskrimineringsersättning och lön. Vidare belyses de speciella arbetsrättsliga reglerna om preskription, med fokus på vad som måste göras för att ha kvar möjligheten att åberopa preskription, vilket är ett område med många fallgropar.

Ekonomiska sanktioner mot både arbetsgivare och arbetstagare tas upp. Ett särskilt avsnitt behandlar skadestånd och lön vid avslutande av anställning, där exempelvis frågan om möjligheterna att vid tvist få interimistiska beslut tas upp.

Ny praxis som tillkommit under senare år avser bland annat:

 • Förutsättningarna för att domstol ska uppskatta skada enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken
 • Principalansvar när en arbetstagare använder en tidigare arbetsgivares företagshemligheter hos en ny arbetsgivare
 • Att så höga skadestånd som 4 miljoner kronor har dömts ut vid arbetstagares illojalitet

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur yrkanden om arbetsrättsliga skadestånd bör utformas
 • Hur bestämmelser om vite i en konkurrensklausul bör utformas
 • Fallgroparna vid arbetsrättslig preskription av anspråk

Föreläsare är advokat Erik Danhard.

Målgrupp:

Advokater, ombudsmän, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Den som redan har grundläggande kunskaper om arbetsrätt får ut mest av denna kurs, som fokuserar på de praktiska utmaningarna vid ekonomiska sanktioner inom arbetsrätten.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.15 – 10.30

  Paus

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.15 – 14.30

  Paus

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas