Välkommen till denna fördjupningskurs som är en fortsättning på professor Marcus Radetzkis uppskattade kurs Skadeståndsberäkning vid sakskada. Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas teoretiska kunskaper inom det aktuella området samt att erbjuda möjlighet till att under sakkunnig handledning analysera och diskutera praktiska fall.

Livesändning – kurstillfället den 3 december 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Bland annat följande teman kommer att uppmärksammas:

 • När utgör den skadade egendomens dagsvärde det relevanta värdet?
 • Hur beräknas dagsvärdet?
 • I vilken utsträckning ska avdrag för ålder och bruk göras vid dagsvärdeberäkningen?
 • När utgör den skadade egendomens försäljningsvärde det relevanta värdet?
 • Var går egentligen gränsen mellan ordinär och unik egendom?
 • Hur beräknas försäljningsvärdet?
 • Vad är det egentligen för skillnad mellan dagsvärde och försäljningsvärde?
 • Hur beräknas reparationskostnadsersättning
 • Ska reparationskostnadsersättningen reduceras för det fall att reparation medfört värdeökning?
 • Under vilka förutsättningar kan reparationskostnadsersättning tillåtas överstiga den värdeminskning som föranletts av skadan?

Vid sidan om dessa teman baseras kursen på ett urval av de frågeställningar som ni kursdeltagare inkommit med inför kurstillfället.

Detta är en interaktiv kurs med professor Marcus Radetzki, som kursdeltagare tidigare gett det fantastiska föreläsarbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans, som ställer krav på ett aktivt deltagande.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, jurister i försäkringsbranschen, skadereglerare, domare. Eftersom det är fråga om en fördjupningskurs är det ett krav att deltagarna tidigare deltagit i den mera grundläggande kursen ”Skadeståndsberäkning vid sakskada”.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.