Välkommen till denna fördjupningskurs som är en fortsättning på professor Marcus Radetzkis uppskattade kurs Skadeståndsberäkning vid sakskada. Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas teoretiska kunskaper inom det aktuella området samt att erbjuda möjlighet till att under sakkunnig handledning analysera och diskutera praktiska fall.

Bland annat följande teman kommer att uppmärksammas:

  • När utgör den skadade egendomens dagsvärde det relevanta värdet?
  • Hur beräknas dagsvärdet?
  • I vilken utsträckning ska avdrag för ålder och bruk göras vid dagsvärdeberäkningen?
  • När utgör den skadade egendomens försäljningsvärde det relevanta värdet?
  • Var går egentligen gränsen mellan ordinär och unik egendom?
  • Hur beräknas försäljningsvärdet?
  • Vad är det egentligen för skillnad mellan dagsvärde och försäljningsvärde?
  • Hur beräknas reparationskostnadsersättning
  • Ska reparationskostnadsersättningen reduceras för det fall att reparation medfört värdeökning?
  • Under vilka förutsättningar kan reparationskostnadsersättning tillåtas överstiga den värdeminskning som föranletts av skadan?

Vid sidan om dessa teman baseras kursen på ett urval av de frågeställningar som ni kursdeltagare inkommit med inför kurstillfället.

Detta är en interaktiv kurs med professor Marcus Radetzki, som kursdeltagare tidigare gett det fantastiska föreläsarbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans, som ställer krav på ett aktivt deltagande.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, jurister i försäkringsbranschen, skadereglerare, domare. Eftersom det är fråga om en fördjupningskurs krävs förkunskaper inom skadeståndsberäkning, alternativt att du tidigare deltagit i den mera grundläggande kursen ”Skadeståndsberäkning vid sakskada”.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
De ersättningsgilla posterna vid sakskada (sakens värde, kostnader, inkomstförlust/intrång i näringsverksamhet)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Ersättning för sakens värde (dagsvärde, marknadsvärde, bruksvärde)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Reparationskostnadsersättning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Allmänna begränsningsprinciper (adekvansprincipen, skadebegränsningsplikten, compensatio lucri cum damno).

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 6 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer