Välkommen till en kurs inom skadeståndsrätten där du får fördjupade kunskaper i fråga om praktiska skadeståndsbedömningar. Föreläsare är Marcus Radetzki.

Detta är en kursdag om culpa-, kausalitets-, adekvans- och andra inom skadeståndsrätten centrala skadeståndsrättsliga bedömningar.

Praktisk skadeståndsbedömning idag innefattar bedömningar av en mängd olika slag, men några av dessa är dock mer centrala än andra såtillvida att de aktualiseras i det stora flertalet fall och det är dessa som man under denna kursdag kommer att djupdyka i och avhandla på ett praktiskt sätt.

Som deltagare får du kunskap om

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i fråga om praktiska skadeståndsbedömningar.

Under kursdagen kommer man primärt att avhandla

  • culpabedömning,
  • kausalitetsbedömning,
  • adekvansbedömning samt
  • vissa jämkningsbedömningar

Anslaget är metodologiskt och mycket praktiskt orienterat och målsättningen med kursdagen är att i möjligaste mån skildra hur man på ett systematiskt sätt bör gå till väga vid de olika bedömningarna.
Ett antal olika bedömningsmodeller kommer att förmedlas med syfte att förstärka deltagarnas förmåga att genomföra vanskliga skadeståndsrättsliga bedömningar på ett rättssäkert sätt. Dessa bedömningsmodeller brukar anses vara till stor nytta vid praktisk hantering av allehanda skadeståndsärenden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, ansvarsskadereglerare och andra befattningshavare med behov av fördjupade kunskaper i fråga om skadeståndsrättens mest centrala bedömningsmoment.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 11 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer