Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig kunskap om den senaste, och kommande, utvecklingen inom svensk skadeståndsrätt. Kursen ges av professor Mårten Schultz och professor Bertil Bengtsson, båda experter inom skadeståndsrätten.

Som kursdeltagare får du en djupare inblick i den senaste tidens praxis från Högsta domstolen och andra nationella utvecklingstendenser inom skadeståndsrätten. Exempelvis senaste utvecklingen beträffande dels det allmännas skadestånd, dels ideellt skadestånd samt den nya lagstiftningen om statens och kommunernas ansvar för överträdelse av Europakonventionen.

Föreläsarna kommer att ta upp en rad olika frågeställningar som varit aktuella inom skadeståndsrättens område under det gångna året. Kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare en praktiskt inriktad uppdatering inom skadeståndsrättslig reglering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom området.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren.

Som kursdeltagare kan du förvänta dig att få ny och uppdaterande kunskap om

  • Den senaste skadeståndspraxisen från Högsta domstolen, särskilt gällande kommersiella förhållanden
  • De senaste lagändringarna i skadeståndslagen och i specialskadeståndsrätten

Målgrupp

Kursen har intresse för alla advokater och jurister som ägnar sig åt eller är intresserade av skadeståndsrätt men även för de som arbetar inom försäkringsbranschen

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

Fåtal platser

20 okt 2022

Stockholm, Livesändning

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 20 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Bertil Bengtsson
Professor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Mårten Schultz
Professor
Läs mer