Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig kunskap om den senaste, och kommande, utvecklingen inom svensk skadeståndsrätt.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,18 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Som kursdeltagare får du en djupare inblick i den senaste tidens praxis från Högsta domstolen och andra nationella utvecklingstendenser inom skadeståndsrätten. Exempelvis senaste utvecklingen beträffande dels det allmännas skadestånd bl.a. den nya lagstiftningen om statens och kommunernas ansvar för överträdelse av regeringsformen, ansvarsbegränsningar samt förhållandet mellan skadestånd och vite. Vi kommer även att beröra vissa ansvarsförsäkringsrättsliga frågor.

Föreläsarna kommer att ta upp en rad olika frågeställningar som varit aktuella inom skadeståndsrättens område under det gångna året. Kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare en praktiskt inriktad uppdatering inom skadeståndsrättslig reglering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom området.

Som kursdeltagare kan du förvänta dig att få ny och uppdaterande kunskap om:

  • Den senaste skadeståndspraxisen från Högsta domstolen, särskilt gällande kommersiella förhållanden
  • De senaste lagändringarna i skadeståndslagen och i specialskadeståndsrätten

Målgrupp

Kursen har intresse för alla advokater och jurister som ägnar sig åt eller är intresserade av skadeståndsrätt men även för de som arbetar inom försäkringsbranschen.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Skadestånd i och utom kontraktsförhållanden.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ansvarsbegränsning, reklamation och rådgivningsansvar.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Skadestånd vid myndighetsutövning.
Rättighetsansvar.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Skadestånd och ansvarsförsäkring.
Frågor.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 20 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Bertil Bengtsson
Professor
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Jessika van der Sluijs
Professor
Läs mer