Kursen vänder sig till ansvariga för, och delägare i, samfälligheter samt rådgivare till dessa såsom revisorer, redovisningsekonomer, mäklare och fastighetsjurister. Kursen behandlar de grundläggande skatteregler som gäller för samfälligheter och dess delägare såsom klassificeringen av en samfällighet som delägar- eller föreningsbeskattad, inkomstskattbeskattningen av samfälligheten och/eller delägarna samt praktisk hantering av moms i samfälligheten.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Hur man fastställer vem som är skattskyldig för samfällighetens resultat och hur det resultatet beskattas.
  • Hur löpande tillskott till samfälligheten bör hanteras hos samfälligheten och delägarna
  • Om skattskyldighet för moms föreligger och i så fall vem som är skattskyldig för moms – samfälligheten eller delägarna.

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen syfte är att ge en grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar beskattningen av samfälligheter. Efter utbildningen så bör man kunna hantera de vanligaste skatte- och deklarationsfrågorna.

Målgrupp:

Fastighetsägare, revisorer, redovisningsekonomer, mäklare, fastighetsjurister.

Introduktion

Inledande begrepp. Vad är en samfällighet? Delägar- eller föreningsförvaltad?

Inkomstskatt

Löpande beskattning av samfälligheter

Mervärdesskatt

Hantering av moms

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 1 timme och 20 minuter lång och spelades in i april 2023. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Alexander Sjöwall
Skattejurist                     
Läs mer