De skatterättsliga konsekvenserna utav olika rättshandlingar är ibland svåra att förutse. Därför har vi på BG Institute tagit fram en helt ny och för marknaden unik kurs som tar upp tre svårhanterliga områden, nämligen skattetillägg, skattebrott och företrädartalan.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,44 av 5,0  ⭐


Kursen är inriktad på konkreta fall i tillämpningen av bestämmelserna i främst 49 kap. Skatteförfarandelagen (2011:1244), Skattebrottslagen (1971:69) och lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Sistnämnda lag har tillkommit i syfte att anpassa lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott till de krav som Europakonventionen ställer avseende förbudet mot dubbla förfaranden.

Kursen ger dig som deltagare handfasta råd om hur processen i ärenden och mål om skattetillägg och mål om  ansvar för skattebrott bör drivas i Skatteverket och i domstol. I kursen redogörs också för innebörden i begreppet ”oriktig uppgift”, befrielsegrunder, rättelser på eget initiativ, ansvar för medverkan till skattebrott, tillämpningen av reglerna om personligt betalningsansvar, förlikning och jämkning i belysning av behovet av en mer liberal tillämpning av vad som avses med ”särskilda skäl”.

Rättspraxis från den nya lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott kommer att redovisas.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Ny lagstiftning, rättspraxis från våra Högsta domstolar, Europadomstolen och EU-domstolen, Skatteverkets föreskrifter och rättsliga vägledning och annan ny litteratur
  • Tillämpningen av det nya förfarandet för tillägg och skattebrott
  • Likheter och skillnader i bevisprövningen i mål om skattetillägg och skattebrott
  • Uppsåt och grov oaktsamhet som grund för personligt betalningsansvar för företagets skatteskulder och möjligheter till förlikning och jämkning av ansvaret.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, ekonomichefer, advokater med inriktning mot skatt och EKO-mål och andra praktiskt verksamma jurister inom skatterätt

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Ny lagstiftning om rättelser på eget initiativ, samordnat förfarande och
Rättslig vägledning. Förutsättningar för påförande av skattetillägg. Aktuell rättspraxis.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Oriktig uppgift, oriktiga yrkanden, obevisade uppgifter och oriktiga värderingar.
rättspraxis, brottsanmälan, och förutsättningar för ansvar för skattebrott. Aktuell rättspraxis.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Bakgrunden till den nya lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott och erfarenheter från rättstillämpningen; hur hanteras målen i allmän domstol?
Aktuell rättspraxis.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Förfarandet gällande personligt betalningsansvar. Statskontorets förslag till liberalare tillämpning. Aktuell rättspraxis.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 6 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor
Läs mer