Välkomna till vår nya och mycket efterfrågade kurs om skiljeförfaranden under ledning av Kaj Hobér som har över 40 års erfarenhet av skiljedomsförfaranden i såväl Sverige som internationella domstolar. Under kursdagen går föreläsaren igenom best practice inom ämnet och som deltagare får du den kunskap som krävs för att hantera återkommande problemställningar, fällor och fallgropar.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,74 av 5,0 ⭐


En stor del av de kommersiella avtal som sluts idag innehåller en skiljeklausul och det är därmed vanligt att tvister löses utanför allmän domstol. Som ombud bör man således vara beredd på att företräda sin klient såväl i allmän domstol som i skiljeförfarande.

Under denna fördjupande kursdag går föreläsaren igenom skiljeförfarandets särskilda utmaningar och möjligheter, vid såväl inhemska som internationella förfaranden. För varje skede i skiljeförfarandet diskuteras tillämpliga regler och – framför allt – vilka konkreta och ofta komplicerade tillämpningssituationer som kan uppkomma.

Kursen leds av Kaj Hobér, en av Sveriges mest välmeriterade specialister inom internationell tvistlösning. Han har tidigare varit ordförande för Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut och delägare vid Mannheimer Swartling och på White & Case Advokat AB. Vidare är Kaj professor vid Uppsala universitet. Läs mer om Kaj här.

Som deltagare får du kunskap om

  • De viktigaste skillnaderna mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande
  • Tillämpningsproblem vid varje skede i skiljeförfarandet
  • Edition, säkring av bevis och hantering av motkrav från motparten
  • Viktiga överväganden från ombudets perspektiv
  • Senaste lagändringarna i lagen om skiljeförfarande

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som är verksamma som ombud i skiljeförfaranden eller som skiljemän. Du förväntas ha processvana och därmed kunskap om skiljedomsrättsliga frågor.

Syfte

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna den kunskapen som behövs för att öka förutsättningarna att vinna framgång vid skiljeförfaranden. Efter genomförd kurs har du som deltagare god kännedom om de olika regelverken i ett skiljeförfarande, skiljeförfarandets olika faser och särskilda utmaningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Skiljeavtalet

Utseende och jäv av skiljemän

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Tillämplig lag

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Förfarandet inför skiljenämnden

Skiljedomen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Erkännande och verkställandet av skiljedomar

Frågestund

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

26 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 26 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Kaj Hobér
Professor
Läs mer