Välkommen till Straffrättslig nyhetsdag 2021 med justitieråd Stefan Reimer.  Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av det straffrättsliga området, med särskild fördjupning inom aktuella frågor.

Livesändning – kurstillfället 10 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän närmre inpå kursen.

I kursen görs en genomgång och kortfattade analyser av nyare straffrättsliga rättsfall från Högsta domstolen. Det görs också en redogörelse för nyare eller kommande lagstiftning på det straffrättsliga området. Särskilt fokus och en fördjupning görs beträffande rättsfallen om ansvar för terrorbrott, psykiskt störda lagöverträdares straffrättsliga ansvar, påföljds­bestämning för olaga förföljelse, rubricering och straffmätning samt tillämpning av reglerna om återfallsskärpning gällande synnerligen grov misshandel, ansvar för olaga hot genom sociala medier, ansvar för kränkande fotografering och ansvar för mutbrott vid middagar och liknande arrangemang. Vad gäller ny lagstiftning är fokus särskilt på nya bestämmelser om påföljder för unga lagöverträdare samt den slopade straffrabatten för unga myndiga.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det senaste årets prejudikat på straffrättens område med kortfattade analyser och kommentarer
 • Särskild fördjupning i ett antal särskilt betydelsefulla avgöranden
 • Nyare lagstiftning som särskilt berör straffrätten
 • Brännande och aktuella frågor som diskuteras inom straffrätten

MÅLGRUPP

Advokater, åklagare, domare och andra som sysslar med straffrättsliga frågor

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.