Välkommen till vår nya kurs med föreläsarna Kristina Simonsson Ronquist, ekonom specialiserad på strategisk ekonomisk styrning av VA verksamheter, och Magnus Brom, tidigare VA-chef, med erfarenhet av praktiska frågeställningar för att kunna arbeta strategiskt med taxor och enligt vattentjänstlagens krav.

Livesändning – kurstillfället den 9 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Denna kurs belyser det strategiska och praktiska arbetet kring VA-taxor och ger kunskap om krav som vattentjänstlagen ställer, beräkning av taxor, samt processer i organisationen som de juridiska kraven skapar.

Under kursen får du kunskap om juridiska förutsättningar för taxearbetet samt insikter om praktiska möjligheter för ett långsiktigt och hållbart arbete med VA-taxor.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Ekonomiska och juridiska förutsättningar och ansvar för taxearbetet.
 • Praktiska möjligheter och strategier för taxearbetet
 • Konstruktion av anläggnings- och brukningstaxor och deras parametrar med fördelningar utifrån nytto- och kostnadsperspektivet enligt juridiskt prövat förslag till taxa
 • VA-planeringens betydelse i arbetet med VA taxor
 • Strategier för ett hållbart, praktiskt och löpande arbete med VA taxor
 • Argument och praktiska exempel för att kunna bemöta kollegor, kunder och politiker i diskussioner kring taxan.

Målgrupp:

VA-chefer, VA-ingenjörer, strateger, controllers, kundservicemedarbetare, ekonomiansvariga och andra som praktiskt arbetar med taxor.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Varför skiljer sig VA-taxorna i Sverige sig åt?
  • Ekonomiskt perspektiv
  • Politiskt perspektiv
  • Praktiskt perspektiv utifrån VA-verksamhetens vardag
  • Taxekonstruktion

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  VA-taxornas syfte
  Juridik som styr taxearbetet
  Praktiska utmaningar i organisationen för att skapa ett hållbart taxearbete
  • Ekonomi
  • Politik
  • Organisation

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Taxekonstruktion - hur gör man?
  Anläggningstaxa
  • Beräkningsunderlag och praktiska processer
  • Avgiftsparametrar
  • Praktiska exempel från VA-chefens vardag

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Brukningstaxa
  • Beräkningsunderlag och praktiska processer
  • VA-planering
  • Kartläggning av kostnad per vattentjänst
  • Avgiftsparametrar
  • Praktiska exempel från VA-chefens vardag

  Sammanfattning och diskussion

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.