För knappt två år sedan publicerades den senaste upplagan av Marcus Radetzki bok om tolkning av försäkringsvillkor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,35 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Med utgångspunkt i denna bok erbjuder BG Institute en helt ny utbildning som har tre huvudsyften, nämligen:

  • att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor
  • att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt
  • att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.

Utbildningen inleds med en genomgång av Radetzkis modell för praktisk villkorstolkning. Mot denna bakgrund genomförs ett stort antal praktiska övningar som syftar till att ge deltagarna de verktyg som krävs för att på ett konsekvent och rättssäkert sätt kunna hantera de komplexa frågor beträffande tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor som regelbundet aktualiseras i försäkringsbolagens skaderegleringsverksamhet.

Härutöver diskuteras ett antal övergripande frågeställningar, däribland följande:

  • Divergerar principerna för tolkning av försäkringsvillkor beroende på vilken typ av försäkring som är i fråga?
  • Avviker principerna för tolkning av försäkringsvillkor från den allmänna avtalsrättens tolkningslära?
  • Borde principerna för tolkning av försäkringsvillkor förändras?
  • Borde utformningen av försäkringsvillkor förändras?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till var och en som arbetar med tolkning och tillämpning men också utformning av försäkringsvillkor och som önskar fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området. Vi räknar med deltagare från såväl försäkringsbolag som försäkringsförmedlare, skaderegleringsföretag, advokatbyråer, domstolar och andra verksamheter.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Tolkning av försäkringsvillkor , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

15.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 21-22 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer