Under vintern 2020 publicerades den andra upplagan av Marcus Radetzki bok om tolkning av försäkringsvillkor.

Livesändning – kurstillfället den 24-25 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Med utgångspunkt i denna bok (som ingår i kursavgiften) erbjuder BG Institute en helt ny utbildning som har tre huvudsyften, nämligen:

 • att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor
 • att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt
 • att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.

Utbildningen inleds med en genomgång av Radetzkis modell för praktisk villkorstolkning. Mot denna bakgrund genomförs ett stort antal praktiska övningar som syftar till att ge deltagarna de verktyg som krävs för att på ett konsekvent och rättssäkert sätt kunna hantera de komplexa frågor beträffande tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor som regelbundet aktualiseras i försäkringsbolagens skaderegleringsverksamhet.

Härutöver diskuteras ett antal övergripande frågeställningar, däribland följande:

 • Divergerar principerna för tolkning av försäkringsvillkor beroende på vilken typ av försäkring som är i fråga?
 • Avviker principerna för tolkning av försäkringsvillkor från den allmänna avtalsrättens tolkningslära?
 • Borde principerna för tolkning av försäkringsvillkor förändras?
 • Borde utformningen av försäkringsvillkor förändras?

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till var och en som arbetar med tolkning och tillämpning men också utformning av försäkringsvillkor och som önskar fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området. Vi räknar med deltagare från såväl försäkringsbolag som försäkringsförmedlare, skaderegleringsföretag, advokatbyråer, domstolar och andra verksamheter.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas