Välkommen till vår nya kurs om rättegången i tvistemål med föreläsarna Simon Andersson, jur. dr., och Johan Blomqvist, bolagsjurist. Genom sina erfarenheter från akademi, domstol och advokatbyrå kommer kursledarna tillsammans ge dig som deltagare en allsidig belysning av tvistemålsprocessen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.94 av 5.0 ⭐


Det som utmärker en duktig sakförare är förmågan att föra processer oavsett vad saken gäller. Medan motpartsombudet i de allra flesta fall är inläst på den materiella rätten, är det inte sällan i upplägget av talan och förmågan att argumentera framgångsrikt i processuella frågor som kvaliteten i ombudens förmåga att processa visar sig.


”Mycket nöjd! Kursen motsvarade mina förväntningar och jag känner mig säkrare i min processföring.”

Ulrika Thunberg, deltagare på kursen i mars 2024


 

I denna kurs behandlas rättegången i tvistemål. Allt från stämningsansökning, muntlig förberedelse, huvudförhandling, bevisfrågor och överklagande samt överrättsprocess gås igenom. Även frågor om forum, rättskraft, ändring av talan och rättegångskostnader kommer att behandlas ingående.

Kursen syftar även till att ge praktiska tips på hur man lägger upp sin talan och strategiskt processar i tvistemål.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur man bäst utformar stämningsansökan och svaromål
  • Hur man kan argumentera för och emot försök till ändring av talan under processen
  • Hur man kan argumentera i frågor om beviskrav, bevisbörda och bevisvärdering
  • Hur man lyckas i huvudförhandlingens samtliga moment
  • Vad man särskilt bör tänka på vid överklagande av tingsrättens olika avgöranden
  • Hur man processar i hovrätt

Syfte/mål med utbildningen:

Deltagarna kommer under två heldagar att få en heltäckande genomgång av tvistemålsprocessen som kommer att vara till nytta i det praktiska arbetet, både för rollen som kärande- och svarandeombud.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till advokater och jurister som agerar ombud i dispositiva tvistemål i allmän domstol.

Nivå/förkunskaper: Kursen lämpar sig både för jurister som nyligen börjat processa och advokater som redan har erfarenhet av att processa i dispositiva tvistemål.

Dag 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Talans väckande, forumfrågor och svaromål.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Muntlig förberedelse och preklusionsregler.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ändring av talan och rättskraft.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Förberedelse inför och genomförande av huvudförhandling.

16.00
Kursen avslutas för dagen.

Dag 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Rättegångskostnader och bevisfrågor.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Bevisfrågor forts.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Dom, beslut och överklagandefrågor.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Överklagandefrågor forts. och överrättsprocess.

16.00
Kursen avslutas.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

18.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 14-15 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Johan Blomqvist
Bolagsjurist
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Simon Andersson
Docent
Läs mer