Välkommen till en halvdagsutbildning om de kommande lagändringarna inom va-området. Föreläsare är Stefan Rubenson, tidigare chef för Statens va-nämnd och Miljödepartementets rättsenhet.

Under 2018 lämnades en utredning till regeringen om hållbara vattentjänster. Efter ca fyra år kommer nu regeringens förslag till ny lagstiftning. Sedan lagrådsremissen i mars behandlades av Lagrådet har regeringen nu lämnat in propositionen Vägen till hållbara vattentjänster till riksdagen.

Förslagen bygger på ett annat tankemönster än tidigare va-lagstiftning när det gäller det allmännas ansvar för vattentjänster. Det kommunala bestämmandet i va-frågor försvagas samtidigt som allmänhetens inflytande ökar.  Regeringen föreslår också andra ändringar i va-lagstiftningen som kommunal planering, klimatfrågor och ett utökat ansvar för enskilda avlopp både hos tillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna.

Som kursdeltagare får du kunskaper om

  • Vad innebär förslagen i praktiken?
  • Hur ska kommunen och huvudmannen manövrera i det nya landskapet?
  • Formerna för va-planering och planernas rättsliga ställning?
  • Vad innebär fastighetsägarnas kontroll av sina enskilda avlopp för tillsynsmyndigheterna och vad innebär det för den kommunala planeringen?
  • Hur ska man se på den rättspraxis som har byggt upp om verksamhetsområden enligt 6 § vattentjänstlagen i ljuset av de nya förslagen?

Målgrupp

Miljöhandläggare inom stat och kommunen, planerare inom byggsektorn, konsulter i markfrågor, advokater och andra jurister som arbetar med miljörätt och andra vattenfrågor.

Nivå

Kursen redogör för ny lagstiftning inom va-juridikens område, så man bör ha kännedom om ämnesområdet.

08.00 – 08.30
Inskrivning och frukost

08.30 – 09.45
Pass I

09.45 – 10.00
Fikapaus

10.00 – 11.15
Pass II

11.15 – 11.30
Fikapaus

11.30 – 12.30
Pass III

12.30
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

23 sep 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal: Stockholm

Fåtal platser

On demand

Pris

5.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kursen genomförs den 23 september mellan klockan 08:30-12:30.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer