Välkommen till en halvdagsutbildning om de nya lagändringarna inom va-området. Föreläsare är Stefan Rubenson, tidigare chef för Statens va-nämnd och Miljödepartementets rättsenhet.

Riksdagen beslutade i juni 2022 om ny va-lagstiftning som rör verksamhetsområden och va-planering.

Lagstiftningen bygger på ett annat tankemönster än tidigare va-lagstiftning när det gäller det allmännas ansvar för vattentjänster. Det kommunala bestämmandet i va-frågor försvagas samtidigt som allmänhetens inflytande ökar.  Den nya VA-lagstiftningen innebär även andra ändringar i lagstiftningen som kommunal planering, klimatfrågor och ett utökat ansvar för enskilda avlopp både hos tillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna.

Som kursdeltagare får du kunskaper om

  • Vad innebär den nya va-lagstiftningen i praktiken?
  • Hur ska kommunen och huvudmannen manövrera i det nya landskapet?
  • Formerna för va-planering och planernas rättsliga ställning?
  • Vad innebär fastighetsägarnas kontroll av sina enskilda avlopp för tillsynsmyndigheterna och vad innebär det för den kommunala planeringen?
  • Hur ska man se på den rättspraxis som har byggt upp om verksamhetsområden enligt 6 § vattentjänstlagen i ljuset av de nya förslagen?

Målgrupp

Miljöhandläggare inom stat och kommunen, planerare inom byggsektorn, konsulter i markfrågor, advokater och andra jurister som arbetar med miljörätt och andra vattenfrågor.

Nivå

Kursen redogör för ny lagstiftning inom va-juridikens område, så man bör ha kännedom om ämnesområdet.

Pass I
Längd: 58 minuter.

Pass II
Längd: 1 timme och 2 minuter

Pass III
Längd: 29 minuter

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen genomfördes den 23 september och är 2,5 timmar. Kursen kommer att finnas tillgänglig on demand till och med den 31 december.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer