Välkommen till en halvdagsutbildning om de nya lagändringarna inom va-området. Föreläsare är Stefan Rubenson, tidigare chef för Statens va-nämnd och Miljödepartementets rättsenhet.

Riksdagen beslutade i juni 2022 om ny va-lagstiftning som rör verksamhetsområden och va-planering.

Lagstiftningen bygger på ett annat tankemönster än tidigare va-lagstiftning när det gäller det allmännas ansvar för vattentjänster. Det kommunala bestämmandet i va-frågor försvagas samtidigt som allmänhetens inflytande ökar.  Den nya VA-lagstiftningen innebär även andra ändringar i lagstiftningen som kommunal planering, klimatfrågor och ett utökat ansvar för enskilda avlopp både hos tillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna.

Som kursdeltagare får du kunskaper om

  • Vad innebär den nya va-lagstiftningen i praktiken?
  • Hur ska kommunen och huvudmannen manövrera i det nya landskapet?
  • Formerna för va-planering och planernas rättsliga ställning?
  • Vad innebär fastighetsägarnas kontroll av sina enskilda avlopp för tillsynsmyndigheterna och vad innebär det för den kommunala planeringen?
  • Hur ska man se på den rättspraxis som har byggt upp om verksamhetsområden enligt 6 § vattentjänstlagen i ljuset av de nya förslagen?

Målgrupp

Miljöhandläggare inom stat och kommunen, planerare inom byggsektorn, konsulter i markfrågor, advokater och andra jurister som arbetar med miljörätt och andra vattenfrågor.

Nivå

Kursen redogör för ny lagstiftning inom va-juridikens område, så man bör ha kännedom om ämnesområdet.

Pass I
Längd: 58 minuter.

Pass II
Längd: 1 timme och 2 minuter

Pass III
Längd: 29 minuter

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 31 Dec 2022

On Demand
T.o.m. 31 Dec 2022

Utbildningstimmar: 2.5

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kursen genomfördes den 23 september och är 2,5 timmar. Kursen kommer att finnas tillgänglig on demand till och med den 31 december.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer