Stefan Rubenson

Jurist

Stefan Rubenson samarbetar till vardags med Advokatfirman Åberg & Co och har tidigare varit chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han har även varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och ordförande för Statens VA-nämnd.

 Image of

Stefan Rubenson föreläser på följande kurser

Miljörätt | PBL | VA- och vattenfrågor
VA-juridikens grunder
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Välkommen till vår nya e-kurs som ger dig som deltagare en gedigen introduktion till VA-juridiken. Vatten och avlopp är väsentliga förutsättningar för byggande och samhällsplanering. Samtidigt brottas många kommuner med problem med den obligatoriska utbyggnaden av vatten och avlopp.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | VA- och vattenfrågor
PFAS-domens betydelse när det gäller ansvar och skadestånd för kommuner
E-kurs

Längd: 2 timmar

E-kursen går igenom uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL
Plan och bygglagen möter Miljöbalken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | VA- och vattenfrågor
Skadestånd i va-förhållandet
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen omfattar regelverket kring skadestånd i va-förhållandet samt redovisar ett antal rättsfall.

LÄS MER