Stefan Rubenson

Jurist

Stefan Rubenson samarbetar till vardags med Advokatfirman Åberg & Co och har tidigare varit chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han har även varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och ordförande för Statens VA-nämnd.

 Image of

Stefan Rubenson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt
Plan- och bygglagen möter miljöbalken – fortsättningskurs
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt | Vattenrätt
Vägen till hållbara vattentjänster – ny va-lagstiftning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 23 sep 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skadeståndsrätt | Vattenrätt
PFAS-domens betydelse när det gäller ansvar och skadestånd för kommuner
E-kurs

E-kursen går igenom uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt
Plan och bygglagen möter Miljöbalken
E-kurs

Kursen ger ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | Vattenrätt
Skadestånd i va-förhållandet
E-kurs

Kursen omfattar regelverket kring skadestånd i va-förhållandet samt redovisar ett antal rättsfall.

LÄS MER