Stefan Rubenson

Jurist

Stefan Rubenson samarbetar till vardags med Advokatfirman Åberg & Co och har tidigare varit chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han har även varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och ordförande för Statens VA-nämnd.

 Image of

Stefan Rubenson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt
Plan- och bygglagen möter miljöbalken – fortsättningskurs
Betyg 4,29 av 5,0
On demand
On demand T.o.m. 30 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Skadeståndsrätt | Vattenrätt
PFAS-domens betydelse när det gäller ansvar och skadestånd för kommuner
E-kurs

Längd: 2 timmar

E-kursen går igenom uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt
Plan och bygglagen möter Miljöbalken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | Vattenrätt
Skadestånd i va-förhållandet
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen omfattar regelverket kring skadestånd i va-förhållandet samt redovisar ett antal rättsfall.

LÄS MER