Olle Nordberg

Projektchef

Olle Nordberg arbetar till vardags som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde på kommun. Han är Civilingenjör Samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsrätt och van föreläsare från bl.a. högskoleutbildningar inom fastighetsrätt. Olle är även författare till boken ”Väsentliga regler kring markanvändning” som används på flera högskolor som kurslitteratur i grundläggande kurser inom mark- och miljörätt.


Hur uppfattas Olle av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


”Föreläsaren lyckades sätta fingret på de största utmaningarna genom hela processen, mycket bra!”

 Image of

Olle Nordberg föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | PBL | VA- och vattenfrågor
Vattentjänstlagen i stadsbyggande
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 22 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | PBL
Markanvisningar - möjligheter, fallgropar och vinstmaximering
On demand
On demand T.o.m. 11 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN