Olle Nordberg

Projektchef

Olle Nordberg arbetar till vardags som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde på kommun. Han är Civilingenjör Samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsrätt och van föreläsare från bl.a. högskoleutbildningar inom fastighetsrätt. Olle är även författare till boken ”Väsentliga regler kring markanvändning” som används på flera högskolor som kurslitteratur i grundläggande kurser inom mark- och miljörätt.


Hur uppfattas Olle av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


”Föreläsaren lyckades sätta fingret på de största utmaningarna genom hela processen, mycket bra!”

 Image of

Olle Nordberg föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Vattenrätt
Vattentjänstlagen i stadsbyggande
Livesändning | Kurslokal | On demand

On demand t.o.m 30 jun 2022 Fåtal platser

Stockholm 31 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Miljörätt | Vattenrätt
Juridiskt hållbara dagvattenlösningar i planer och avgifter
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Markanvisningar - möjligheter, fallgropar och vinstmaximering
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 03 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN