Sveriges främsta föreläsare

Kostnadsfria webbinarier

Auktoriserat utbildningsföretag

Under detta kostnadsfria webbinarium går vi översiktligt igenom vilka krav som DORA (Digital Operational Resilience Act) ställer på organisationer och hur reglerna kan följas i praktiken.

DORA, som är en EU-förordning och ersätter det tidigare direktivet, verkar för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen. DORA utgör en viktig del i EU:s digitala strategi och flyttar fokus till att säkerställa att finansiella företag kan upprätthålla verksamheten och stå emot olika incidenter, cyberhot och it-problem.

DORA börjar gälla den 17 januari 2025 och träffar både företag inom den finansiella sektorn och bolag som levererar så kallade IKT-tjänster (dvs. informations- och kommunikationsteknik-tjänster) till den finansiella sektorn. För att säkerställa att just din verksamhet är redo för det nya regelverket är det hög tid att skapa en god förståelse för vad DORA innebär, vad som måste göras och säkerställa att ni får nödvändiga rutiner och processer på plats innan januari 2025.

Utöver att ge en översiktlig bild av DORA kommer webbinaret även kort summera nya cyberrelaterade förordningar och direktiv som är på gång.

Vill du fördjupa dig? Kursen Digital Operational Resilience Act (DORA) anordnas i september 2024 och kommer gå mer på djupet kring vad DORA innebär och hur din verksamhet kan förbereda sig.

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig till dig som ansvarar för finansiell eller försäkringsverksamhet eller är IKT-leverantör till sådan verksamhet, oberoende av roll. DORA är relevant för flertalet olika funktioner inom ditt bolag så vi uppmuntrar alla som arbetar med compliance, legal eller informations- och cybersäkerhet att delta.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

14 Maj 2024

Webbinarium

Platser finns

Webbinariet hålls den 14 maj kl. 12.00-13.00

Du kommer att få en länk till det livesända webbinariet under eftermiddagen dagen före eller på förmiddagen samma dag som webbinariet sänds.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Jenny Forsberg
Jurist och Privacy Lead
Läs mer

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer