Johan Lindfors

Senior manager

Johan arbetar inom PwC:s rådgivningsverksamhet för risk- och regelverk inom den finansiella sektorn. Han är
ansvarig och involverad som expert i ett flertal DORA-projekt för PwC:s kunder inom finans och försäkring.

Johan har gedigen erfarenhet av att implementera regelverk med fokus på krav som rör företagsstyrning och
hantering av risker, inklusive IT- och informationssäkerhetsrisker.

Utöver PwC har Johan också en bakgrund som bolagsjurist inom SEB.

 Image of

Johan Lindfors föreläser på följande kurser

Compliance | Finansmarknadsrätt | Försäkringsrätt | IT-rätt
Digital Operational Resilience Act (DORA)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 03 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 03 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 03 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN