Välkommen till denna nya kurs med Nils Larsson gällande Lokalhyresreglernas tillämpningsområde.

Definitionen av hyra medför att lokalhyresreglerna smyger sig in i kommersiella avtal där hyresreglerna för många ter sig främmande, exempelvis s.k. arena- avtal. Vilka avgränsningskriterier gäller enligt doktrin och praxis?

Under denna kursdag kommer diverse frågor kring lokalhyresreglerna att besvaras;

 • Kan parterna med giltig verkan avtala om uppskov med avträdet?
 • Det förekommer att parterna avtalar om uppskov med avflyttning.
  • Finns det utrymme för detta i de tvingande lagreglerna för lokalhyresavtal?
  • Vilka lagregler och rättsfall är av betydelse?
 • Verkan av avtalsklausuler om underhållsskyldighet kommer att behandlas och då gällande när lagen saknar regler för lokalens underhåll och hur ansvaret brukar lösas genom avtal.
  • Vilket utrymme för avtal finns och hur ska avtalet formuleras för att brist i uppfyllelse ska kunna bevisas?

Föreläsaren kommer även att ta upp juridiska aspekter, hänförligt till lokalhyresjuridiken, såsom:

 • Hyresgästens beviskrav för att få ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet och referat och analys av rättspraxis bl.a. NJA 2017 s. 261 (Sjukhuscaféet) kommer att gås igenom.
 • Andrahandshyresgästens rättsliga ställning.
 • Underupplåtelser, dessa förekommer i stor omfattning men det saknas dock lagregler, förutom JB 7 kap. 31 §. Vilka allmänna rättsprinciper är det som kan gälla? osv.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.