Välkommen till vår kurs gällande lokalhyresreglernas tillämpningsområde där föreläsaren Nils Larsson behandlar vissa för lokalhyresavtalen centrala och viktiga frågor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,20 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig. Du kan även boka in dig på nästkommande kurstillfälle!


Reglerna för kommersiella hyreslokaler är komplicerade och denna kurs ger dig en bred kunskap om ett antal vanligt förekommande frågor med koppling till lokalhyra, mot bakgrund den omfattande rättspraxis som tillkommit under den senaste åren.

Under denna kursdag kommer diverse frågor kring lokalhyresreglerna att besvaras

  • Definitionen av hyresavtal medför att lokalhyresreglerna smyger sig in i kommersiella avtal där hyresreglerna för många ter sig främmande. Vilka avgränsningskriterier gäller enligt lag, doktrin och praxis? Hur avgränsas lokalhyresavtal mot bostads- och blockhyresavtal samt andra avtal i praxis?
  • Hur förfogar parterna över hyresavtalet? Med vilket stöd kan man avtala om upphörande? Kan parterna med giltig verkan avtala om uppskov med avträdet? Vilka lagregler och rättsfall är av betydelse? Utrymmet för att använda tilläggsavtal. Skillnaden mellan överlåtelse och partsbyte. Verkan av byte av hyresvärd.
  • Verkan av avtalsklausuler om underhållsskyldighet. Det lagliga utrymmet att överföra ansvaret för lokalens skick på hyresgästen. Hyresvärdens ansvar för brister i skicket. Praxis i domstolarna och kutym på marknaden.
  • Beviskraven på hyresgästens ersättningstalan för att denne ska få ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet. Analys av rättspraxis
  • Underhyresgästens rättsliga ställning. Underupplåtelser förekommer i stor omfattning men det saknas lagregler, förutom JB 7 kap. Analys av den rättsliga situationen för underupplåtelser samt rättspraxis.
  • Kraven på hyresvärdens och hyresgästens uppsägning. Nya och flera tidigare avgöranden av HD.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 28 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer