Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Vitesklausuler förekommer sedan lång tid i en rad olika kommersiella avtal samtidigt som den fortfarande är en svårhanterad klausultyp. David Dryselius, jur. dr, som 2019 disputerade på en avhandling av avtalsviten, belyser och reder ut både de vanligaste problemen och hur klausulen kan användas på bästa sätt.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,75 av 5,0 ⭐


Kursen utgår från en vanlig vitesklausul, och utifrån denna gås en rad olika problem och frågor kring klausulen igenom. Frågorna har till stor del gemensamma nämnare, eftersom de styrs av dispositiva rättsregler. Detta gör i sin tur att parterna själva kan avtala om vitesklausulens innehåll. Men samtidigt kräver detta att parterna från början är medvetna om vilka problem klausulen kan medföra, och att i och med ny praxis från Högsta domstolen måste parterna vara mer noggranna än tidigare. Bilden från underrättspraxis är annars att vitesklausulen handhas slentrianmässigt, eftersom den är så pass vanlig och har förekommit så pass länge, men att det också är på grund av att den används på det sättet som problemen uppstår.

Till vitesklausulen hör också frågor om jämkning. Till skillnad från vad som gäller för det kontraktuella skadeståndet är jämkningsinvändningar förhållandevis vanliga i tvister om viten och de bygger på att gäldenären av olika anledningar menar att det är oskäligt att betala det avtalade vitesbeloppet. I och med att jämkningen av vite ska göras enligt 36 § avtalslagen och eftersom tillämpningsområdet för denna bestämmelse har utökats på senare år innebär det nya svårigheter för parter och domstolar.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad en vitesklausul är
  • Hur en vitesklausul förhåller sig till närliggande rättsregler och rättsområden
  • Förutsättningarna för att jämka vitesbeloppet

Målgrupp

Anställda på advokatbyrå som arbetar med kommersiella avtal, inklusive entreprenadavtal, samt bolagsjurister, domare och andra jurister som kommer i kontakt med vitesklausuler.

Syfte

Att kunna identifiera hur en vitesklausul ska användas och vilka problem den kan medföra samt hur man ska argumentera i jämkningsfrågor.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Vad är ett avtalsvite, och vilka klausuler påminner om avtalsvite utan att vara avtalsviten?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Hur förhåller sig vitesklausulen till skada och skadestånd?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Vitesklausuler och relationen till olika allmänna regler

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Jämkning av vitesklausuler

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Feb 2025

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
David Dryselius
Jur. dr. i civilrätt
Läs mer