Seminariet inleds med en genomgång av olika typer av sekretessåtaganden och konkurrensklausuler. Vi tar upp frågor om sekretessåtaganden och konkurrensklausuler i anställningsavtal.

Vi kommer bland annat att berätta om hur konkurrensklausuler och sekretessklausuler bör skrivas/granskas ur ett civilrättsligt perspektiv, samt diskutera riskerna för jämkning.

Detta med utgångspunkt i den senaste rättspraxisen från Arbetsdomstolen samt den överenskommelse om avtal och användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal med mera mellan Svenskt Näringsliv och förhandlings- och samverkansrådet PTK som vad gäller konkurrensklausuler.

Under seminariet ges även en kort introduktion till skyddet för företagshemlighet samt dess förhållande till immaterialrätten.

Frågor som behandlas är exempelvis

  • Vad behöver man tänka på vid utformningen av sekretessklausuler med tanke på den senaste rättspraxisen i fråga om förfoganden över företagshemligheter i en digital miljö såsom exempelvis OneDrive och motsvarande tjänster?
  • Vad kan man avtala om och hur påverkar utformningen skydd som följer av lag? Hur kompletterar och förstärker man skyddet för företagshemligheter avtalsvägen?
  • Olika typer av regleringar i anställningsavtal rörande bisyssla, konkurrensklausuler och olika varianter härav – praktiska exempel på hur sådana kan se ut.
  • Vad händer vid anställningens/avtalsförhållandets upphörande – när kan en konkurrensklausul eller sekretessklausul göras gällande efter det att anställningen eller avtalstiden upphört?
  • När riskerar konkurrens- och sekretessklausuler att lämnas utan avseende? Vilka faktorer har betydelse vid prövningen av en konkurrensklausul/sekretessklausuls giltighet?
  • Avtalade viten – när och varför? När riskerar kontraktsviten att jämkas?

Som deltagare får du kunskap om

  • Skyddet för företagshemligheter och dess förhållande till immaterialrätten.
  • Utformning av sekretessavtal
  • Utformning av konkurrensklausuler

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter.

Under hösten 2022 kommer Magnus Tonell att hålla en heldagskurs på samma ämne. Vill du fördjupa i skyddet för företagshemligheter kan du läsa mer om kursen här.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Webbinariet kommer att genomföras den 20 april klockan 09:00-10:30 inklusive tid för frågor.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Magnus Tonell
Advokat
Läs mer