20 % på din första kurs med koden nykund20

Inte sällan tänker jurister att språket är deras viktigaste vapen. Är du utöver detta en god talare har du ökat dina chanser till framgång i rättssalen. Vi kan vara säkra på en sak: det är alltid mycket mer än innehållet i sig som påverkar hur ett budskap uppfattas och tas emot.

Har du koll på knepen som gör dig till en bättre talare och vad som bidrar till ett bra framförande? Nedan har vi listat ett antal punkter som förbättrar retoriken kring juridiken inom civilprocessen.

1. Väck engagemang
Ett engagerat tilltal ökar förutsättningarna för att attrahera och stimulera till lyssning.

2. Motivera och skapa nyfikenhet!
Många börjar gärna ett anförande med att berätta vad de ska berätta eller med att gå igenom en agenda. Inget fel i det men det måste inte vara det absolut första man säger. Inled med en triggande fråga eller en cliffhanger/teaser. Efter någon eller några minuter går du igenom den struktur du tänker hålla dig till. Du har fått mottagaren motiverad och nyfiken.

3. Bli inte för formell
Saklighet och korrekthet är många gånger bra. Låt det bara inte hämma engagemang och ett levande framförande. Även domare är bara människor och påverkas av andra omständigheter än enbart innehållet i sig. (Forskning visar detta tydligt)

4. Använd rösten
Ta plats med rösten. Röstläge och volym kan i hög grad ha inverkan på hur ett budskap uppfattas. Med små medvetna förändringar kan man påverka mottagaren och hur ett budskap uppfattas, landar och tas emot.

Samt i högsta grad: Medvetenhet kring tempo, artikulation, betoning och pausering hjälper oss att äga den professionella talarsituationen.

Men själva innehållet då? Disposition, dramaturgi, storytelling?
Att inte bara redovisa ett innehåll utan att också bygga en berättelse är ett överlägset sätt att åstadkomma engagemang och nyfikenhet som leder till högsta möjliga mental närvaro hos mottagaren. Med enkla medel kan alla ta sina anföranden till en ny nivå.

Vill du lära dig mer?
Gå vår kurs Retorik för den processande juristen. Efter genomförd kurs får du ett grundläggande ramverk som skänker trygghet och ökar dina möjligheter att fånga och fängsla, att nå fram med största möjliga effekt samt att, oavsett talarsituation, utstråla estradpondus och inge förtroende med eller utan tekniska hjälpmedel.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE