Får man hålla digitala stämmor och vad har du som styrelseledamot ansvar över? Här är fem saker du bör ha koll på om du sitter i en styrelse.

  1. Visste du att styrelsen kan hålla digitala stämmor genom nya tillfälliga regler. De tillfälliga reglerna började gälla under pandemin men upphörde den 31 december 2021. De har emellertid återinfört från den 1 mars 2022 och gäller resten av 2022.
  2. Visste du att du som styrelseledamot har ett stort ansvar och dessutom kan bli personligt ansvarig för brister.
  3. Visste du att styrelsen måste kalla till bolagsstämma inom ett halvår efter att bolagets räkenskapsår är slut samt föra protokoll.
  4. Visste du att du som styrelseledamot riskerar böter eller till och med fängelse i fall som exempelvis det har tagits otillåtna lån ur bolaget eller det inte förts aktiebok.
  5. Visste du att du som styrelseledamot kan bli betalningsansvarig om inte årsredovisningen skickas in och skatten betalas i rätt tid.

Vet du dessutom att du i februari 2023 har du möjligheten att delta på vår nya certifiering i professionellt styrelsearbete.

Vill du redan nu få djupare kunskaper om hur styrelsearbetet kan anpassas utefter en alltmer föränderlig omvärld, sänder vi en 19 oktober ett webbinarium på området. Läs mer och anmäl dig här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE