Välkommen till vår nya certifiering i professionellt styrelsearbete. Certifieringsutbildningen omfattar två fullmatade dagar och leds av två av Sveriges främsta lärare i ämnet. Utöver de lärarledda dagarna ingår även gemensamt mingel efter första dagen, handböcker samt ett avslutande certifieringstest.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,94 av 5,0 ⭐


Röster om kursen

”Jättenöjd med kursen och jättebra föreläsare.”

”Superbra och kompetenta föreläsare. Bra och konkret innehåll i kursen med praktiska tillämpningar.”

”Tack för mycket bra kurs!”

”Bra mix teori och case.”

”Jättebra kurs! Bra insikter i det viktiga styrelsearbetet.”

 

Oavsett vilken marknad som en verksamhet opererar inom och vilken ägarstruktur den har, blir de utmaningar som den möter allt mer komplexa. Konsekvenserna av passivitet eller misstag blir allt mer affärskritiska. Spelplanen ändras snabbare än någonsin, och även bolagsstyrningen behöver bli mer följsam. De ägare som utövar en aktiv ägarstyrning och tillsätter en styrelse som är aktiv i sin bolagsstyrning, får överlag en mer positiv utveckling än de som inte väljer detta.

Det är utifrån denna verklighet och en snabbföränderlig omvärld som denna tvådagarsutbildning är uppbyggd. Styrelseutbildningen ger deltagarna både en god teoretisk och praktisk grund som de direkt kan ha nytta av i de olika rollerna som ägare/medlem, styrelseledamot eller vd/ledningsgrupp. Detta sker genom en kombination av föreläsningar, diskussioner och praktiskt arbete med fallstudier. Första utbildningsdagen avslutas med gemensamt mingel där deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter över snittar och dryck.

Nya trender för ett effektivt styrelsearbete – Läs intervju med föreläsarna här.

Efter två dagar fyllda av ny kunskap, erfarenhet och diskussioner avslutas utbildningen med ett nätbaserat certifieringstest som du gör på egen hand. Efter godkänt resultat erhåller du ett certifikat om visar att du har lärt dig de moment som ingår.

7 skäl att tänka efter innan du går med i en styrelse. Läs mer här.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den svenska bolagsstyrningsmodellen – den formella grunden.
 • Vad innehåller en aktiv ägarstyrning av en verksamhet.
 • Hur skapas rätt förutsättningar för ett aktivt och professionellt styrelsearbete.
 • Gränssnittet mellan ägare och styrelse samt mellan styrelse och vd.
 • Hur man skapar en väl fungerande rapportering.
 • Styrelsens arbete med finansiering.
 • Aktiv riskhantering och beredskap för kris.
 • Styrelsens arbete med hållbarhetsfrågorna.
 • Det strategiska arbetet med framtidsfrågor.
 • Styrelseledamotens personliga ansvar.
 • Likheter och skillnader mellan privat och offentligt ägda aktiebolag.

Syfte/mål med certifieringen:

Styrelseutbildningen ger dig som deltagare en god förståelse för syfte, de olika rollerna och de mer formella grunderna när det gäller ägar- och bolagsstyrning. Utifrån denna bas bygger vi i utbildningen vidare med åtgärder som utvecklar styrelsens arbete, från traditionellt till mer agilt och aktivt samt från kontrollerande till verksamhetsutvecklande.

Med stöd av utbildningen, lärdomar från de praktiska övningsexemplen och de verktyg som deltagarna får, skapas förutsättningar för att som aktiv ägare, ledamot/ordförande eller ledning kunna bidra till att den önskade utvecklingen av verksamheten förverkligas.

Jämställd styrelse ger starkare konkurrenskraft. Läs mer här.

Målgrupp:

Denna certifiering riktar sig i första hand till befintliga eller blivande styrelseledamöter och vd/verksamhetschef, ägare/medlemmar i ekonomisk eller ideell förening, medlemmar i valberedning, och i andra hand till medlemmar i en ledningsgrupp och rådgivare som arbetar nära styrelsen eller för vilken styrelser är en viktig målgrupp.

Certifieringsutbildningen riktar sig till medlemmar i noterade och onoterade bolag samt såväl privat näringsliv som offentligt ägda bolag.

Övrigt:

I avgiften ingår även handböckerna ”Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid” och ”Styrelsefällor”, till ett värde om ca 800 kr. Handböckerna skickas ut till dig på förhand tillsammans med läsanvisningar för att du ska ha möjligheten att komma väl förbered. Utöver detta kommer du även att få kompletterande fördjupningsmaterial och mallar som du har nytta av i ditt framtida styrelsearbete.

För att hinna tillhandahålla material på förhand är sista anmälningsdag för denna utbildning två veckor innan utbildningsstart.

På utbildningen tar vi emot max 22 deltagare.

08.30 – 09.00                                         Inskrivning och frukost

 

09.00 – 10.00                                         Pass I

Den svenska bolagstyrningsmodellen, den formella grunden.

Vi går igenom bakgrunden och syftet med den svenska bolagsstyrningsmodellen, lagstiftningen och övrigt regelverk, som tillsammans skapar den formella grunden för styrelsens arbete. I avsnittet ingår även redogörelse för de olika rollernas inbördes relation och uppgifter.

10.00-10.15                                           Förmiddagskaffe

10.15 – 11.15                                         Pass II

Den aktiva ägarstyrningen.

Avsnittet går igenom vilket ansvar och vilka uppgifter som åligger ägarrollen, och hur ägarna kan och ska arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin styrelse.

 

11.15 – 11.45                                         Pass III

Gränsnittet mellan ägare och styrelse, samt mellan styrelse och vd.

Avsnittet fokuserar på de två viktiga gränssnitten mot styrelsen – det mellan ägare och styrelse samt det mellan styrelse och vd – och klargör hur man får det att fungera, både i teorin och i praktiken.

 

11.45– 12.45                                          Lunch

 

12.45- 13. 45                                         Fortsättning Pass III

Gränsnittet mellan ägare och styrelse, samt mellan styrelse och vd.

 

 

13.45 – 16.00                                         Pass IV

Det praktiska arbetet i styrelserummet.

Passet handlar om hur man planerar, lägger upp och dokumenterar arbetet i styrelserummet, såväl för hela styrelseåret som för respektive möte.

14.30-14.45                                           Eftermiddagskaffe

16.00 – 17.00                                         Pass V

Styrelseledamotens personliga ansvar.

Avsnittet täcker det personliga ansvar en styrelseledamot har baserat på lagar, regelverk och god sed. Deltagarna får även lära sig vilka de vanligaste fallen
av ansvarsgenombrott är och hur man arbetar för att minimera risken för att krävas på ansvar.

 

17.00 –                                                                                     Avslutande mingel med snittar och vin samt nätverkande.

 

 

DAG 2:                   

 

08.30 – 09.00                                         Frukost

 

09.00 – 09.15                                         Reflektioner och frågor dag 1

 

09.15 – 10.15                                         Pass I

Hur skapar man en väl fungerande rapportering?

Vi går igenom hur styrelsen arbetar internt och gentemot vd, för att säkerställa att man har en relevant och väl fungerande rapportering – en förutsättning för styrelsens ansvarstagande och grunden för det mer framtidsinriktade arbetet i styrelserummet.

10.15-10.30                                           Förmiddagskaffe

10.30 – 11.45                                         Pass II

Aktiv riskhantering och beredskap för kris.

De senaste årens händelser har visat på behovet av att styrelsen säkerställer en aktiv riskhantering och beredskap för de olika krissituationer bolaget kan hamna i. I avsnittet går vi igenom hur styrelsen kan arbeta med dessa frågor och hur gränsdragningen ser ut i arbetet mellan styrelse och vd/ledning.

11.45– 12.45                                          Lunch

 

12.45 – 13.30 Pass III

Styrelsens arbete med finansiering.

I de flesta verksamheter kommer styrelse och ledning att behöva adressera frågan om finansiering, även om de förändringar den kan medföra i ägarledet formellt är en ägarfråga. För den dagliga driften kan utmaningen vara att frigöra kapital som är bundet i verksamheten. För tillväxtföretaget att uppskalning och större omsättning kräver ett större rörelsekapital. I detta avsnitt går vi igenom hur arbetet med finansiering kan läggas upp.

 

13.30 – 14.15                                         Pass IV

Styrelsens arbete med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet är numera en område som även s.k. SME-företag behöver arbeta aktivt med, strategiskt såväl som operativt. Kraven kommer från de större kunderna, från konsumenter, från medarbetarna och numera även från investerare och banker. I avsnittet får deltagarna en struktur för arbetet med hållbarhetsfrågor.

14.15-14.30                                           Eftermiddagskaffe

 

14.30 – 16.30                                         Pass V

Det strategiska arbetet med framtidsfrågor.

Den styrelse som enbart arbetar med att kontrollera och följa upp verksamheten kommer snart ha en verksamhet som tappar mark gentemot konkurrenter. Vi menar att en aktiv styrelse behöver ta taktpinnen i det strategiska arbetet och inte enbart förlita sig på att vd och ledning tar tag i frågan. I avsnittet ger vi riktlinjer och verktyg till det strategiska arbetet.

 

16.30 – 17.00                                         Pass VI

Avrundning och info om certifiering.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

19.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

11 Mar-12 Mar 2025

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

Utbildningstimmar: 14

Första kursdagen avslutas med mingel med snittar och vin samt nätverkande.

Detta är en certifieringsutbildning och ingår därför inte i Kompetensabonnemanget.

Läs mer

Deltagande sker på plats i utbildningslokalen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Louise Nicolin
Styrelsearbetare och affärsrådgivare
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Satish Sen
Styrelsearbetare, Interimchef, affärsrådgivare.
Läs mer