Amin Bell

Advokat

Amin Bell är advokat och Managing partner på Harvest Advokatbyrå som är en nystartad advokatbyrå med fokus på finansiell reglering.  Amin har varit verksam som advokat inom det affärsjuridiska området ett flertal år och har lång erfarenhet av arbete med frågor inom finansiell reglering. I sitt arbete hanterar Amin regelbundet bl.a. frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och biträder ett flertal finansiella institut, såsom värdepappersbolag, kreditinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och betalningsinstitut i bl.a. tillståndsfrågor och i kontakter med Finansinspektionen. Amin har rollen som compliance officer för ett antal finansiella institut och upprättar och implementerar kontinuerligt interna riktlinjer och rutiner inom AML i ett flertal institut.

 

 Image of

Amin Bell föreläser på följande kurser

AML-dagen 2022
E-kurs

Längd: 6 timmar

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
AML-dagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 10 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 10 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Compliance | IDD | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER