Amin Bell

Advokat

Amin Bell är advokat och Managing partner på Harvest Advokatbyrå som är en nystartad advokatbyrå med fokus på finansiell reglering.  Amin har varit verksam som advokat inom det affärsjuridiska området ett flertal år och har lång erfarenhet av arbete med frågor inom finansiell reglering. I sitt arbete hanterar Amin regelbundet bl.a. frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och biträder ett flertal finansiella institut, såsom värdepappersbolag, kreditinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och betalningsinstitut i bl.a. tillståndsfrågor och i kontakter med Finansinspektionen. Amin har rollen som compliance officer för ett antal finansiella institut och upprättar och implementerar kontinuerligt interna riktlinjer och rutiner inom AML i ett flertal institut.

 

 Image of

Amin Bell föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2022
Betyg 6,67 av 7.0
On demand
On demand T.o.m. 08 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN