Amin Bell

Advokat

Amin Bell är advokat och Managing partner på Harvest Advokatbyrå som är en nystartad advokatbyrå med fokus på finansiell reglering.  Amin har varit verksam som advokat inom det affärsjuridiska området ett flertal år och har lång erfarenhet av arbete med frågor inom finansiell reglering. I sitt arbete hanterar Amin regelbundet bl.a. frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och biträder ett flertal finansiella institut, såsom värdepappersbolag, kreditinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och betalningsinstitut i bl.a. tillståndsfrågor och i kontakter med Finansinspektionen. Amin har rollen som compliance officer för ett antal finansiella institut och upprättar och implementerar kontinuerligt interna riktlinjer och rutiner inom AML i ett flertal institut.

 

 Image of

Amin Bell föreläser på följande kurser

Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER
Compliance
Åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – aktuella frågor och nyheter
E-kurs

Som deltagare får du kunskap om aktuella frågeställningar för att motverka penningtvätt, nya sanktionsbeslut och tillsynsorganens fokusområden.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN