Amin Bell - Föreläsare på BG Institute

Amin Bell

Advokat

Amin Bell är advokat och Managing partner på Harvest Advokatbyrå som är en nystartad advokatbyrå med fokus på finansiell reglering.  Amin har varit verksam som advokat inom det affärsjuridiska området ett flertal år och har lång erfarenhet av arbete med frågor inom finansiell reglering. I sitt arbete hanterar Amin regelbundet bl.a. frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och biträder ett flertal finansiella institut, såsom värdepappersbolag, kreditinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och betalningsinstitut i bl.a. tillståndsfrågor och i kontakter med Finansinspektionen. Amin har rollen som compliance officer för ett antal finansiella institut och upprättar och implementerar kontinuerligt interna riktlinjer och rutiner inom AML i ett flertal institut.

Amin Bell är aktuell hos BG Institute i kursen Penningtvätt tillsammans med Anna Cumzelius.

Relaterat

Relaterad information

Advokater och jurister

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Advokat och Juridik.

Sök utbildningar