Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) hos företag som står under Länsstyrelsens tillsyn har aktualiserats alltmer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av flera aktörer verksamma inom bokförings- och redovisningsbranschen.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,88 av 5,0 ⭐


Det finns i branschen en viss osäkerhet när det gäller innebörden av att vara registrerad hos Bolagsverket och stå under tillsyn av Länsstyrelsen. Många redovisningskonsulter upplever en osäkerhet kring om de gör tillräckligt i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de interna processerna och styrdokumenten bör vara utformade. Det är därför centralt för berörda företag att se över sina interna processer på området och att hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen av praxis på området.

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Länsstyrelsens praxis vid bedömning av företagens interna riktlinjer och riskbedömningar. Vidare berörs hur företagen bör förbereda sig inför en eventuell tillsynsundersökning.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Relevanta regelverk på området och Länsstyrelsens tillsyn
  • Grunderna i KYC-arbetet och utformandet av allmän riskbedömning
  • Hur skapar man fungerande ramverk (interna styrdokument och rutiner m.m.)?
  • Monitorering, granskning och rapportering till Finanspolisen
  • Relevanta sanktionsbeslut från Länsstyrelsen – vad kan vi lära oss av tidigare beslut?

Syfte/mål med utbildningen:

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till redovisningskonsulter och personer som ingår i ledningen för företag som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster under tillsyn av Länsstyrelsen.

Nivå/förkunskaper:

Deltagarna bör ha en grundläggande förståelse för regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är en inspelning av halvdagskursen som ägde rum den 16 juni 2022. Längd 180 minuter.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer