Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Det är inte ovanligt att det i mål om vårdnad, boende och umgänge även förekommer uppgifter om våld, vilket kan föranleda en parallell brottmålsprocess. En sådan situation aktualiserar svåra och viktiga överväganden. Som ombud i ett sådant ärende ställs krav på kunskap om familjerättsliga, straffrättsliga och processrättsliga regler, men även kunskap om hur man bäst bemöter människor i kris. Advokat Anna Hellron Wikström ger handfasta råd och verktyg på vår nya kurs.

Kursen ger deltagarna kunskap om vilka faktorer man som ombud särskilt omsorgsfullt måste beakta i respektive process och hur barns rätt till en nära och god relation till båda sina föräldrar ställs mot barns absoluta rätt att inte utsättas för kränkningar och våld. Hur kan man som ombud bäst tillvarata klientens intresse i båda processerna? Hur ser man på umgänge med den förälder som åtalats för våld?

Under kursen lyfts även problematiken med att domstolen har en tendens att iaktta stor försiktighet kring uppgifterna från barnet när det pågår parallella processer hos socialtjänst, polis och domstol (VBU) brottmålsprocess och att det drabbar barnen negativt i samtliga processer.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Hur kan vi skydda barn i parallella processer från fortsatt våld
  • Hur kan vi tillvarata klientens rättigheter i vårdnadsmålet utan att förstöra förundersökningen
  • Hur bedömer domstolen i respektive mål i situationen när det pågår parallella processer

Syfte:

Att ge dig som ombud kunskap och verktyg för att hantera parallella processer och företräda klienten på bästa möjliga sätt.

Målgrupp:

Advokater och jurister som arbetar med familjemål och brottmål.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

17 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 17 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Anna Hellron Wikström
Advokat
Läs mer