Axel Ryning

Advokat

Axel Ryning är advokat på Foyen Advokatfirma. Han är inriktad på tvistelösning inom entreprenad- och skadeståndsrätt, och arbetar som ombud vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol. Axel har också erfarenhet som föreläsare inom entreprenadrätt, samt som utbildare internt inom Foyen avseende hantering av bl.a. tvister.

 Image of

Axel Ryning föreläser på följande kurser

Processrätt
Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister – för engagerade och engagerande processjurister
Betyg 4.76 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 08 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 08 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN