Axel Ryning

Advokat

Axel Ryning är advokat på Foyen Advokatfirma. Han är inriktad på tvistelösning inom entreprenad- och skadeståndsrätt, och arbetar som ombud vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol. Axel har också erfarenhet som föreläsare inom entreprenadrätt, samt som utbildare internt inom Foyen avseende hantering av bl.a. tvister.

 Image of

Axel Ryning föreläser på följande kurser

Processrätt
Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister – för engagerade och engagerande processjurister
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 06 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN