Bengt Lindström

Studierektor för företagsekonomi

Bengt Lindström har lång erfarenhet av att arbeta med redovisning, särskilt koncernredovisning, och är väl insatt i IFRS och BFN:s K-regelverk. Bengt undervisar i redovisning på Södertörns högskola.

 Image of

Bengt Lindström föreläser på följande kurser

Redovisning
Redovisning av fastigheter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 04 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Redovisning
Koncernredovisning med kassaflödesanalyser för koncerner
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 23 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 23 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN