Björn Wendleby

Advokat

Björn Wendleby är advokat på Harvest advokatbyrå. Han har särskild inriktning mot finansiell reglering, främsty inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, AML och hållbarhetsreglering. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen. I sitt dagliga arbete lämnar han även rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt.

 Image of

Björn Wendleby föreläser på följande kurser

Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER
Affärsjuridik
Börsrättdagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 16 nov 2022

+ 2
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Compliance
Åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – aktuella frågor och nyheter
E-kurs

Som deltagare får du kunskap om aktuella frågeställningar för att motverka penningtvätt, nya sanktionsbeslut och tillsynsorganens fokusområden.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance
Det nya hållbarhetsregelverket – hur påverkas ledande befattningshavare i börsbolag
E-kurs

Kursen går igenom det nya regelverket, bl.a. nya Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen, med fokus på de utmaningar och möjligheter som ledande befattningshavare i börsbolag står inför utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN