Björn Wendleby

Advokat - Harvest Advokatbyrå

Björn Wendleby är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, hållbarhetsreglering, kryptotillgångar och AML. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen.

I sitt dagliga arbete lämnar Björn rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt. Han har genom åren deltagit i ett antal långsiktiga projekt för implementering av ny lagstiftning, såsom MiFID/MiFID 2, PSD/PSD 2, AIFMD och AMLD.

 Image of

Björn Wendleby föreläser på följande kurser

AML | Redovisning
Penningtvätt för revisorer och redovisningskonsulter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 30 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 30 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Finansmarknadsrätt
Börsrättsdagen 2024
Betyg 4.57 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 26 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Feb 2025 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | AML | Compliance | Finansmarknadsrätt
AML-dagen 2024
Betyg 4.76 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 13 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Feb 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Compliance | Finansmarknadsrätt
MiFID II
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Regelverket för aktörer som tillhandahåller investeringstjänster och investeringsprodukter är omfattande och komplext.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Nyhetsdag i hållbarhet 2023
Betyg 4.41 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 25 Feb 2024 Platser finns
+ 3
TILL KURSEN
Compliance | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
Betyg 4.9 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER
AML | Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
Betyg 4.88 av 5.0
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER