Björn Wendleby

Advokat

Björn Wendleby är advokat på Harvest advokatbyrå. Han har särskild inriktning mot finansiell reglering, främsty inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, AML och hållbarhetsreglering. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen. I sitt dagliga arbete lämnar han även rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt.

 Image of

Björn Wendleby föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Börsrättsdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 16 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Compliance | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Börsrättsdagen 2022
On demand
On demand T.o.m. 16 Dec 2022 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance
Det nya hållbarhetsregelverket – hur påverkas ledande befattningshavare i börsbolag
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom det nya regelverket, bl.a. nya Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen, med fokus på de utmaningar och möjligheter som ledande befattningshavare i börsbolag står inför utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism 2022
Betyg 6,67 av 7.0
On demand
On demand T.o.m. 08 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN