Björn Wendleby

Advokat

Björn Wendleby är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, hållbarhetsreglering, kryptotillgångar och AML. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen.

I sitt dagliga arbete lämnar Björn rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt. Han har genom åren deltagit i ett antal långsiktiga projekt för implementering av ny lagstiftning, såsom MiFID/MiFID 2, PSD/PSD 2, AIFMD och AMLD.

 Image of

Björn Wendleby föreläser på följande kurser

Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
MiFID II
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

LÄS MER
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nyhetsdag i hållbarhet 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 27 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Feb 2024 Platser finns
+ 2
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Börsrättsdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Nov 2023 Fullbokat
Livesändning 16 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
AML-dagen 2023
Betyg 4,76 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 10 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 10 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Compliance | IDD | Redovisning
Åtgärder mot penningtvätt i redovisningsbranschen
E-kurs

Längd: 3 timmar

Under denna e-kurs kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i redovisningsbranschen.

LÄS MER