Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

Regelverket för aktörer som tillhandahåller investeringstjänster och investeringsprodukter är omfattande och komplext. Rådgivare och de personer i företagen som arbetar med dessa frågor måste därför känna till och kunna tillämpa innehållet i regelverket.

Under denna e-kurs görs en övergripande genomgång av den europeiska regleringen på värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, och lagstiftningens struktur.

Utöver en allmän beskrivning av regelverket för värdepappersinstitut behandlas bland annat:

  • Auktorisationsprocessen hos Finansinspektionen
  • Intern kontroll och styrning i värdepappersinstitut
  • Reglerna avseende provisioner och andra tredjepartsersättningar
  • Ranktionsreglerna och andra möjligheter för Finansinspektionen att agera mot instituten

Målgrupp:

  • Complianceansvarig personal, jurister, ledande befattningshavare och andra anställda på på bank, värdepappersbolag eller annat finansiellt företag.
  • Bolagsjurister, advokater och andra jurister verksamma med affärsjuridisk rådgivning.
  • Revisorer och ekonomer som arbetar med frågor rörande värdepapperslagstiftningen.

Kursen är också aktuell för andra rådgivare på finansmarknadsområdet som i sin verksamhet kommer i kontakt med de frågor som kursen behandlar samt andra som önskar hålla sig uppdaterade på aktuellt område.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 90 minuter lång och spelades in i juni 2023. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer