Daniel Edenholm

VD, konsult och utbildare

Daniel Edenholm, VD Sysarb Group, konsult och utbildare inom lokal lönebildning. Sedan diskrimineringslagen skärptes 2001 har Daniel stöttat arbetsgivare i frågor som rör deras arbete med lönekartläggning. Många av hans uppdragsgivare har varit granskade av DO vilka samtliga klarat myndighetens granskning.

Mer information om Daniel Edenholm finns på www.sysarb.se

 Image of

Daniel Edenholm föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | HR
Lönekartläggning 2022
E-kurs

Som deltagare kommer du att få en inblick i de viktigaste frågorna att hålla koll på inom ramen för arbetet med lönekartläggning.

LÄS MER
Arbetsrätt | HR
Lönekartläggning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 13 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN