Fredrik Ekstedt

Skattejurist - Skeppsbron Skatt

Fredrik Ekstedt arbetar som skattejurist på Skeppsbron Skatts avdelning för Compensation and Benefits, med särskild inriktning mot design och beskattning av inicitamentsprogram. Fredrik har mer än tio års erfarenhet, från revisionsbyrå och konsultbolag, av skatterådgivning till både noterade och onoterade bolag.

 Image of

Fredrik Ekstedt föreläser på följande kurser

Lön | People & Culture | Skatt
Praktisk hantering avseende incitamentsprogram
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN