Många bolag har idag ett eller flera incitamentsprogram och det är av stor vikt att HR och bolagets löneavdelningar har god förståelse för de regler som finns gällande hur rapporteringen till Skatteverket ska gå till. Denna kurs går igenom praktisk hantering avseende incitamentsprogram med fokus på lönehanteringen och rapporteringen till Skatteverket.

Incitamentsprogram omfattar ofta stora värden och påverkar även de anställdas privata ekonomi där kunskapen är begränsad, och därför är det av största vikt att personalens arbetsgivare gör rätt. Erfarenhet visar att det många gånger blir fel i rapporteringen vilket kostar företagen och personalen både tid och pengar.

Det första passet kommer att redogöra för de allra vanligaste incitamentsprogrammen såsom exempelvis RSUs, personaloptioner, gratisaktier, teckningsoptioner, samt spar och matchningsaktier. Vi går även igenom ett incitamentsprograms olika beskattningstidpunkter för att kunna rapportera incitamentsprogram på ett korrekt sätt till Skatteverket gällande skatteavdrag och underlag för arbetsgivaravgifter. Kursen kommer även att kortfattat att gå igenom vad som gäller för utländska incitamentsprogram till anställda i Sverige samt skillnader mellan kontanta och aktierelaterade komponenter. Slutligen går vi igenom fallgropar och viktiga detaljer kopplat till incitamentsområdet som skiljer sig från den vanliga skatte- och lönehanteringen, såsom exempelvis när inkomst ska utgöra underlag för tjänstepension, personal som inte omfattas av svensk socialförsäkring, jämkningar och lagen om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad är ett incitamentsprogram och kortfattat om beskattningstidpunkterna
  • Hur rapporteras de olika incitamentsprogrammen till Skatteverket
  • Skillnaden mellan kontanta komponenter och aktierelaterade komponenter
  • Hur och när hantera utländska incitamentsprogram till anställda i Sverige
  • Fallgropar och övrigt

Syfte/mål med utbildningen:

Deltagaren i kursen kommer att få en generell inblick i de oftast förekommande incitamentsprogrammen, den praktiska hanteringen i lönerapporteringen, samt ge en kortfattad inblick i vad som gäller för utländska incitamentsprogram till anställda i Sverige. Under kursen lyfts vanliga fallgropar och svårigheter i hanteringen av incitamentsprogram. Genom kursen stärker deltagaren sin egen och bolagets kompentens inom vad som gäller för olika incitamentsprogram och kan därmed undvika fel och att göra rätt.

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till HR-chefer, Comp & Ben-chefer, redovisningskonsulter, lönekonsulter, lönechefer och ekonomichefer eller andra med motsvarande ansvarsområden.

Nivå/förkunskaper:

Det är en fördel om du är insatt i lönerapporteringen men du behöver inte ha fördjupad kunskap.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.00
Pass I
Vad är ett incitamentsprogram och dess beskattningstidpunkter.

10.00 – 10.10
Fikapaus

10.10 – 11.00
Pass II
Hur rapporteras de olika incitamentsprogrammen i lönehanteringen och skillnaden mellan kontanta och aktierelaterade komponenter.

11.10 – 12.00
Pass III
Utländska incitamentsprogram till anställda i Sverige, fallgropar och övrigt

12.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

07 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 07 Dec 2024

Utbildningstimmar: 3

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Fredrik Ekstedt
Skattejurist - Skeppsbron Skatt
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Simon Montin
Expatriate Payroll Manager - Aspia
Läs mer