Fredrik Eråker

Advokat

Fredrik assisterar regelbundet klienter i diverse dataskydds- och integritetsfrågor, både på nationell och global nivå. Sådant arbete innefattar bland annat att leda och implementera GDPR-projekt, upprätta och förhandla dataöverföringsavtal, genomföra legala bedömningar, upprätta policys och andra styrdokument samt i övrigt hantera integritetsfrågor löpande.

 Image of

Fredrik Eråker föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2024
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 26 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR | IDD
Registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna kurs går GDPR-experterna Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker igenom vad som gäller avseende registrerades rättigheter enligt GDPR. Relevant praxis kommer att beröras samt praktiska råd och tips för implementation av processer för hantering av rättighetsfrågor.

LÄS MER
GDPR
Nyhetsdag i GDPR 2023
Betyg 4,79 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 06 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | GDPR | IDD
GDPR och hantering av brottsuppgifter i den privata sektorn
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter).

LÄS MER
Compliance | GDPR | IDD
GDPR för bank- och finanssektorn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 16 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR | IT-rätt
GDPR och hantering av cyberattacker
On demand
On demand T.o.m. 13 Okt 2023 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
GDPR | IDD
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER