Fredrik Eråker

Advokat

Fredrik assisterar regelbundet klienter i diverse dataskydds- och integritetsfrågor, både på nationell och global nivå. Sådant arbete innefattar bland annat att leda och implementera GDPR-projekt, upprätta och förhandla dataöverföringsavtal, genomföra legala bedömningar, upprätta policys och andra styrdokument samt i övrigt hantera integritetsfrågor löpande.

 Image of

Fredrik Eråker föreläser på följande kurser

Compliance | GDPR
Nyhetsdag i GDPR 2024
Betyg 4.79 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 05 Dec 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
AI | GDPR | IT-rätt
AI och skyddet för personlig integritet
Betyg 4.53 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
On demand T.o.m. 08 Maj 2024 Platser finns
Stockholm 07 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2024
Betyg 4.7 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 26 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna kurs går GDPR-experterna Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker igenom vad som gäller avseende registrerades rättigheter enligt GDPR. Relevant praxis kommer att beröras samt praktiska råd och tips för implementation av processer för hantering av rättighetsfrågor.

LÄS MER
Arbetsrätt | GDPR | IDD
GDPR och hantering av brottsuppgifter i den privata sektorn
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter).

LÄS MER
Compliance | GDPR
GDPR för bank- och finanssektorn
Betyg 4.75 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 16 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER