Fredrik Eråker

Advokat

Fredrik assisterar regelbundet klienter i diverse dataskydds- och integritetsfrågor, både på nationell och global nivå. Sådant arbete innefattar bland annat att leda och implementera GDPR-projekt, upprätta och förhandla dataöverföringsavtal, genomföra legala bedömningar, upprätta policys och andra styrdokument samt i övrigt hantera integritetsfrågor löpande.

 Image of

Fredrik Eråker föreläser på följande kurser

GDPR
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER