Välkommen till en e-kurs inspelad i kölvattnet av Schrems II-domen under ledning av GDPR-experterna Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker.

Frågan om när det är tillåtet att överföra personuppgifter utanför EU/EES-området är ständigt aktuell. Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Vi tar upp hur man gör en s.k. transfer impact assessment i praktiken för att bedöma om en väsentligt likvärdig skyddsnivå kan garanteras för överförda personuppgifter med exempel på olika scenarion och länder från den praktiska verkligheten, inklusive överföringar till USA.

Vi lämnar också praktiska tips och råd om EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler och vilka krav de ställer i detta avseende och hur man implementerar dem i praktiken.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad som är en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen
  • Hur man gör en s.k. transfer impact assessment vid en tredjelandsöverföring i praktiken
  • Vad man ska tänka på vid anlitande av amerikanska tjänsteleverantörer i ljuset av Schrems II-domen
  • Kunskap om riskbedömning avseende olika vanligt förekommande överföringsscenarion
  • Vad gäller för anlitade av amerikanska tjänsteleverantörer med lagring av uppgifter inom EU
  • Praktiska tips och råd samt kunskap om EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler och hur man bäst bör implementera dem i olika situationer

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till bolagsjurister, jurister vid myndigheter och andra som arbetar praktiskt med GDPR, men även till advokater.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i april 2022 och är två timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Eråker
Advokat
Läs mer
presentation-board 19
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 13
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer