Helena Thorlin

Chefsjurist

Helena Thorlin, Chefsjurist och styrelsens sekreterare i Länsförsäkringar AB (publ), tidigare advokat, olika befattningar inom Skandiakoncernen såsom tf vd Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) samt chefsjurist och styrelsens sekreterare

 Image of

Helena Thorlin föreläser på följande kurser

multiple-actions-chat
Ledarskap
Grundkurs i professionellt styrelsearbete
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

LÄS MER